Startmotor van de warmtetransitie

Besparingen op energiekosten zorgen voor blijvende betaalbaarheid en draagvlak onder de bewoners. Op die manier maakt de corporatie zijn rol als startmotor van de warmtetransitie helemaal waar. De verduurzamingsroute omvat onder meer:

  • verkrijgen van inzicht op basis van woning- en open source data
  • ontwerp, realisatie en exploitatie van integrale duurzame energieconcepten
  • meetbare resultaten op financiële-, energiebesparings- en milieuaspecten 
  • woonlastneutraal op wijkniveau, met innovatieve warmtenetten

De Zonne-Coöperatie

Het verduurzamen van sociale huurwoningen levert een grote bijdrage aan de CO₂-reductiedoelstellingen, maar liever niet ten koste van de betaalbaarheid voor huurders. U zoekt dus naar de meest effectieve aanpak, zonder risico op desinvesteringen. Kies daarom net als andere corporaties voor een Zonne-Coöperatie.

Met een Zonne-Coöperatie maakt u maximaal gebruik van de beschikbare daken voor het opwekken van zonne-energie. En u biedt uw huurders de mogelijkheid om deel te nemen in de collectieve opwekking.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

INNAX onderscheidt zich in de markt door haar brede en volledige pakket aan dienstverlening die nodig is bij de verduurzaming van woningen en woningvoorraden. INNAX ontzorgt op het gebied van bewonerscommunicatie en –participatie, met eerlijke en transparante informatie.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Khing zal snel contact met u opnemen.

Nieuws en projecten

 

Nationaal isolatieprogramma

 

Zonnecoöperatie voor huurders Woonstichting Vryleve

 

Subsidiemogelijkheden voor woningcorporaties

 

Collectieve verwarming kan duurzamer én goedkoper

 

Een zonnecoöperatie levert alle partijen meer op

 

Ymere verbetert grip op planmatig onderhoud

 

Thuisvester en Woonkwartier kiezen voor een zonnecoöperatie

 

Woningcorporatie Mercatus kiest structureel voor innovatie

 

Webinar 'De Zonne-Coöperatie: slimmer dan salderen?'

 

Ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

 

De route naar een duurzaam corporatieland