Rechtvaardig en uitvoerbaar klimaatpakket

De minister spreekt van een rechtvaardig, uitvoerbaar en ambitieus pakket. Het betreft geen extra fondsen maar een allocatie van het eerder bestemde Klimaatfonds van €35 miljard. De 122 maatregelen die gepresenteerd zijn vertegenwoordigen een waarde van € 28 miljard. Veel onderdelen zijn nog niet concreet, maar zullen de komende jaren verfijnd worden.

Maatregelen voor de woningmarkt

Voor de gebouwde omgeving en specifiek de woningmarkt betekent het pakket:

Nationaal Isolatieprogramma

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is er als ondersteuning voor het uitfaseren van de E-F-G labels. Het NIP bestaat uit twee budgettaire lijnen van ca. € 1,69 miljard in 2024 en een reservering van € 1,28 miljard. Het programma focust zich op een viertal lijnen:

  • Een lokale aanpak;
  • Versterking huursector met o.a. prestatieafspraken;
  • Stimulering koop en VvE sector met o.a. de ISDE en SVVE;
  • Brede inzet op laagdrempelige energiebesparende maatregelen.

Warmtefonds

Naast de isolatieroute is het voorstel om de regels van het Warmtefonds te verruimen met ca. € 88 miljoen en een reservering van ca. € 212 miljoen. Deze fondsen worden ingesteld voor twee doelen: het verlagen van de VvE leenrente van 2,5-3% naar een streefrente van 1,5% en het verhogen van de inkomensgrens van particulieren naar € 60.000,- (voorheen € 45.000). Particulieren met een verzamelinkomen onder deze grens mogen een lening afsluiten tegen 0% rente.

Kwetsbare wijken

Hiernaast komt een programma voor het verduurzamen van kwetsbare wijken en dorpen. Hier wordt in totaal € 425 miljoen voor gereserveerd, hiervan komt € 175 miljoen uit het Klimaatfonds, de overige fondsen worden gedekt door BZK. De uitvoering van het programma voor kwetsbare wijken komt te liggen bij de gemeenten.

Ook zijn er extra fondsen voor o.a. de ISDE subsidie met een ophoging van € 88 miljoen en een extra reservering van € 212 miljoen. Daarnaast wordt het opwekken van zonne-energie in de huursector gestimuleerd met € 100 miljoen.

Het gebruikmaken van subsidies is essentieel voor de verduurzamingsopgave en een belangrijk onderdeel van uw businesscase. Heeft u vragen over de impact van het Klimaatfonds op uw organisatie? Of wenst u ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, laat het ons dan weten.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Max.