Thuisvester en Woonkwartier werken sinds 2016 samen in de Duurzame Energie-Alliantie West-Brabant, DeaWeb. Daarvan zijn nog drie andere corporaties lid, namelijk Leystromen, Meander en Woonvizier. Ze boeken concrete resultaten, zoals reductie van CO2-uitstoot met warmte-koudeopslag (wko). Uiteraard vroeg DeaWeb zich af wat het potentieel is van de beschikbare daken? Is daar een goede businesscase van te maken? Ze zagen allerlei opties: SDE++, saldering, Postcoderoosregeling (inmiddels SCE) en zonnecoöperaties. Het werd een combinatie van die laatste twee.

Dubbel voordeel voor huurders

Het idee is dat huurders lid kunnen worden van een lokale coöperatie die energie opwekt met zonnepanelen die liggen op beschikbare daken van de deelnemende woningcorporaties. De opbrengst van deze duurzame energie door teruglevering aan het energienet, komt voor een groot deel ten goede aan de huurders die lid zijn én wonen binnen de Postcoderoos. Daarnaast krijgen ze ook korting op hun energiebelasting. Dubbel voordeel dus! Wouter Stikkelman: ‘Deze aanpak is vrij nieuw, maar onze bestuurders staan altijd open voor nieuwe initiatieven en samenwerking met andere corporaties. Helemaal als onze huurders daarvan (financieel) voordeel hebben. Dat is naast duurzaamheid de belangrijkste reden dat zowel Thuisvester als Woonkwartier ervoor willen gaan.

Hoe begin je zoiets?

Met het maken van een business case. Daar komt van alles bij kijken. De geldstromen. De juridische kant; corporaties mogen vanuit de Woningwet geen zonnecoöperatie runnen. Maar INNAX, die met dit voorstel kwam, bood aan dat te doen.

Wat maakte de route ‘hobbelig’?

Om verschillende redenen. We hadden vooraf naar huurders de verwachte opbrengst gecommuniceerd, maar konden die verwachting helaas niet waarmaken. Onder andere door nieuwe wet- en regelgeving en verzekeraars die een scherpere koers gingen varen qua brandveiligheid. Gasprijzen die explosief stegen en energiebelasting die juist lager werd en daarmee de korting voor huurders ook.’

‘INNAX had eerder een zonnecoöperatie opgericht voor woningcorporatie Casade. Daar ging het om eengezinswoningen die tegelijkertijd nieuwe daken kregen. Terwijl we bij Thuisvester en Woonkwartier zonnepanelen op hoogbouwcomplexen met bestaande daken wilden plaatsen. Dat maakte zowel technisch als juridisch de uitgangssituatie anders,’ vertelt Joop van der Voort van INNAX.  

Wilden huurders meewerken?

Daan van de Vrande: ‘Huurders meekrijgen tijdens het voortraject was lastig. Vaak kregen we de vraag: ‘Waar zit het addertje onder het gras?’ Daarom hebben we eerst onze eigen medewerkers betrokken. Die moesten natuurlijk goed weten wat er allemaal ging gebeuren en welke vragen ze van huurders konden verwachten. Vervolgens hebben we verschillende communicatiekanalen ingezet: huurderscommissies, ons huurdersmagazine, mails, een website gelanceerd, de plaatselijke krant en we zijn zelfs op de radio geweest. INNAX heeft meegewerkt aan het optuigen van deze communicatie, het bouwen van de website van Uitonsdak en de brief aan de huurders. Alles bij elkaar heeft dat heel veel reacties opgeleverd. Vragen hebben we allemaal beantwoord, veel telefonisch. Toch haalden we niet direct de volle score. Misschien doordat we moesten werven in coronatijd, je kon de mensen niet even bij elkaar roepen. Dat werkt toch minder prettig.’

Alles overziend…

‘Kijk je naar innovatie, dan is dit een mooi traject om mee te maken. Daarover zijn we zeker enthousiast. Dat onze huurders erop kunnen meeliften, zelfs ook diegenen die geen geschikt dak hebben, is helemaal mooi. We bleven tijdens het hele traject steeds de grote voordelen zien: lagere woonlasten voor onze huurders, het verlagen van de CO-uitstoot, extra waarde toekennen aan de panden, stroom kunnen terug leveren… Dit project draagt zeker bij aan een belangrijke doelstelling; meedoen in de energietransitie door kansen en samenwerking optimaal te benutten,’ legt Wouter uit.

Jullie hebben nu unieke kennis en ervaring.

Wouter: ‘Absoluut. Andere corporaties horen daarvan en kloppen al aan: “Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Kunnen we meeliften?” Onze ervaringen gaan we zeker delen.’

Onlangs was er een webinar over zonnecoöperaties waarin werd gezegd: kwaliteit gaat boven snelheid.

 ‘Helemaal mee eens! Dat zou zomaar een les kunnen zijn naar aanleiding van ons project,’ besluit Daan lachend.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Joop zal snel contact met u opnemen.