SDE ++

De RVO maakt ieder jaar bekend wanneer de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie open gaat en wat het beschikbare budget is. Deze subsidie en is bedoeld voor het simuleren van duurzame energieproductie en COreductie. Vanuit deze regeling is het mogelijk subsidie te ontvangen voor het plaatsen van o.a.:

  • Zonnepanelen;
  • Warmtepompen;
  • Geothermie;
  • Opslag van CO2

De volgende aspecten moeten geregeld en berekend worden: aanvraagbedrag (per product opgesplitst), haalbaarheidsstudie, vergunningen (met de subsidieaanvraag mee te sturen) en een transportindicatie (in geval van elektriciteit). De regeling is niet te combineren met de ISDE, EIA en/ of de SCE.

ISDE

De ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) is bedoeld voor investeringen in o.a. warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, maar mag ook gebruikt worden voor bouwkundige opties zoals isolatie. Per maatregel moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo wordt er een voorwaarde gesteld aan minimale Rc-waardes (warmteweerstanden) van isolatie en U-waardes (warmtedoorgang) van glas. Het is niet mogelijk deze subsidie te combineren met de SDE.

SAH

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen voorziet in een subsidie wanneer er woningen worden aangesloten op een externe warmtebron zoals een warmtenet. Het totale subsidiebedrag is verdeeld in twee aanvraagmogelijkheden: aanvragen kleiner dan 25.000 euro en subsidieaanvragen van meer dan 25.000 euro.

SEEH

De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) was bestemd voor VvE’s die energie willen besparen. De subsidie kan niet meer worden aangevraagd. De SEEH subsidie is overgegaan naar de SVVE subsidie.

SVVE

De subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is bedoeld om subsidieaanvragen van zowel VvE's in volledig particulier bezit en gemengde VvE's te vereenvoudigen. De SVVE regeling bestaat in drie onderdelen: 1. Energieadvies, procesbegeleiding en/of DMJOP; 2. Maatregelsubsidie; 3. Advies over elektrische oplaadpunten. 

SCE

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is de vervanger van de welbekende postcoderoosregeling (PCR). De regeling is bedoeld voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van energie. De regeling keert jaarlijks terug tot 2026. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

SPOR

Het aanvragen van de SPOR (Subsidieregeling procesondersteuning verduurzaming eigenaren) is een stap voor woningeigenaren die samenwerken om verduurzaming te realiseren. Dit samenwerkingsverband kan diverse partijen omvatten, zoals eigenaar-bewoners, woningcorporaties, particuliere verhuurders, verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties. De SPOR biedt financiële ondersteuning om een procesondersteuner in te huren, waardoor het gezamenlijke streven naar duurzaamheid wordt vergemakkelijkt.

Welke regelingen zijn voor u interessant?

INNAX helpt u graag bij het aanvragen en begeleiden van subsidies. Ook kunnen wij een inventarisatie maken welke complexen in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Max zal snel contact met u opnemen.