SDE ++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie opent op 5 oktober 2021 en sluit op 11 november 2021. Deze regeling kent een budget van maximaal 5 miljard euro en is bedoeld voor het simuleren van duurzame energieproductie en CO2 reductie. Vanuit deze regeling is het mogelijk subsidie te ontvangen voor het plaatsen van o.a.:

  • Zonnepanelen;
  • Warmtepompen;
  • Geothermie;
  • Opslag van CO2

De volgende aspecten moeten geregeld en berekend worden: aanvraagbedrag (per product opgesplitst), haalbaarheidsstudie, vergunningen (met de subsidieaanvraag mee te sturen) en een transportindicatie (in geval van elektriciteit). De regeling is niet te combineren met de ISDE, EIA en/ of de SCE.

ISDE

De ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) is bedoeld voor investeringen in o.a. warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, maar mag ook gebruikt worden voor bouwkundige opties zoals isolatie. De ISDE heeft een subsidiebudget van 124 miljoen euro in 2021. Tot augustus zijn er ca. 24.000 aanvragen gedaan voor 51.000 apparaten voor een totaal van 53.2 miljoen euro . Per maatregel moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo wordt er een voorwaarde gesteld aan minimale Rc-waardes (warmteweerstanden) van isolatie en U-waardes (warmtedoorgang) van glas. Het is niet mogelijk deze subsidie te combineren met de SDE.

SAH

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen voorziet in een subsidie wanneer er woningen worden aangesloten op een extern warmtebron. De aanvraagperiode loopt van 2020 tot 2023 en heeft een totaalbudget van ca. 194 miljoen euro. Dit bedrag is verdeeld in twee aanvraagmogelijkheden: 10 miljoen euro voor aanvragen kleiner dan 25.000 euro en 184 miljoen euro voor subsidieaanvragen van meer dan 25.000 euro.

Tot 31 augustus 2021 is er 78 miljoen euro aangevraagd, zodoende is er op dit moment nog 116 miljoen euro aan budget beschikbaar. Per huurwoning kunt u maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen, de SAH vergoedt 40% van de inpandige kosten met een maximum van 1.200 euro en 30% van de aansluitkosten op het warmtenet met een maximum van 3.800 euro per woning. Indien deze subsidie wordt gecombineerd wordt met de RVV-Verduurzaming dienen alle administraties gescheiden te worden. De energetisch verbeterende maatregelen mogen niet meegenomen worden in de netto-investering van de RVV-Verduurzaming.

SEEH

De subsidie energiebesparing eigen huis (VvE’s) is bestemd voor VvE’s die energie willen besparen. De subsidie kan aangevraagd worden voor zowel het procesplan of MJOB (meerjarenonderhoudsbegroting) als voor de energiebesparende maatregelen zelf. De regeling loopt vanaf 1 april 2021 en sluit in december 2022. In totaal is er een subsidiebudget beschikbaar van 32.2 miljoen euro. Hiervan is 1 miljoen beschikbaar voor het energieadvies en bijna 31,5 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Tot 31 augustus is er van dit budget ruim 657.000 euro uitgekeerd. Voor de energiebesparende maatregelen is 18.3 miljoen euro verstrekt.

SCE

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking opent op 9 januari 2023. Deze regeling is de vervanger van de welbekende postcoderoosregeling. De regeling is bedoeld voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van energie. De regeling gaat vervolgens elk jaar open tot 2026. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Welke regelingen zijn voor u interessant?

INNAX helpt u graag bij het aanvragen en begeleiden van subsidies. Ook kunnen wij een inventarisatie maken welke complexen in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Max zal snel contact met u opnemen.