Wat zijn de belangrijkste aspecten voor een duurzame samenwerking?

‘Met INNAX hebben we inmiddels al ruim dertien jaar een duurzame samenwerking. Er is vertrouwen, we weten wat we aan elkaar hebben en we kunnen bij INNAX terecht voor specifieke kennis op het gebied van verduurzamen. Wat mij betreft zijn dat de belangrijkste aspecten die horen bij een succesvolle samenwerking.’

Gereedschapskist met de juiste tools

‘Ik zeg altijd: ik heb een goed gevulde gereedschapskist bij INNAX. Een bron van kennis, een sparringpartner bij energetische vraagstukken en de praktische organisatie van het actualiseren van de energieprestatiedata, de CO₂- en energielabel monitoring en data-analyse. Hierdoor kan ik intern altijd precies het actuele inzicht geven waar we staan’.

Van verplichting naar sturingsmiddel?

‘In 2009 werden energielabels voor woningen verplicht. Destijds was de gedachte om één keer een label te laten opstellen en dan was het klaar. Daar denken we nu gelukkig anders over. We hebben nu goed inzicht in de energieprestaties van onze woningvoorraad door alle energieprestatiedata die we verzamelen. Deze data blijven we ook continu actualiseren. De bron waarin alle data opgenomen is moet actueel zijn en inzicht geven in het bepalen van verduurzamingsmaatregelen.

Is de maatschappelijk druk groter geworden?

‘In 2009 was het hebben van een label meer een verplichting dan een instrument om te sturen op duurzaamheid. Door verscherping van Europese regelgeving en de toegenomen maatschappelijke druk wordt er nu veel meer gestuurd op basis van het energielabel. Binnen de integrale vastgoedsturing krijgt energie een steeds dominantere positie.’

Hoe helpt het energiedashboard jullie?

‘Samen met INNAX hebben we mooie verduurzamingsconcepten en maatregelpakketten per woningtype opgesteld en in het energiebeleidsdashboard verwerkt. Wat is logisch om aan de woning te doen qua verduurzaming? Wat doen we bij renovatie en welke no-regret maatregelen willen en kunnen we doorvoeren? In het dashboard zien we direct een terugkoppeling van onze keuzes. Welk effect bereik je, welk energielabel krijgt een woning, gaat het snel genoeg of moeten we nog een tandje bijschakelen?

Een vervolgstap is om samen met onze assetmanagers te kijken naar de complexstrategie en niet alleen naar de financiële gezondheid en beschikbaarheid van woningen. Duurzaamheid hoort daar onlosmakelijk bij. Als je alles integraal bekijkt, hoe doe je het dan goed? Daar helpt het energiebeleidsdashboard enorm bij.

Voor het opstellen van verduurzamingsbeleid is het erg fijn om een betrouwbare bron te hebben waarmee je kan sturen en je helpt om haalbare prestatieafspraken te maken. Woonbedrijf heeft zelfs een prijs gewonnen voor verduurzaming in de regio met het energiedashboard en de visie die erachter zit.’

Een mooi praktijkvoorbeeld is de nul40 mutatietrein?

‘Met een heel team en ieder vanuit zijn eigen kennis /vakgebied, hebben we het energiedashboard verder vorm gegeven en menukaarten gemaakt. We hebben een aantal maatregelpakketten samengesteld, zodat bij een woningmutatie alle (markt)partijen direct weten wat ze moeten doen. Bij een woningmutatie gaat het treintje direct door. Op deze manier kunnen we meer woningen efficiënter verduurzamen. Nu willen we bijvoorbeeld drie woningen bij mutatie van het gas af halen. Fijn dat je dit integraal kunt oppakken.’

Pilot met hybride warmtepompen?

‘We hebben onlangs een pilotfase afgesloten, waarbij we ervaring opdeden met een hybride verwarmingssysteem bij circa 80 woningen. De resultaten van deze pilot zijn positief. Het hybride systeem presteert naar verwachting en de bewoners zijn tevreden. De experimentele fase is voorbij. We gaan bij kansrijke woningen deze formule groter uitrollen. De hybride warmtepomp bieden we aan in combinatie met zonnepanelen. Zeker in deze tijd van hoge energiekosten is dit een mooie tussenstap naar een woning zonder gas. En een CO2-besparing van meer dan 50%. We verwachten dit jaar 200 cv-installaties te vervangen door een hybride systeem. INNAX en onze vaste installateurs werken nauw samen binnen dit project.

 

Woonbedrijf

Woonbedrijf is de grootste woningcorporatie van Zuid-Nederland. Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het is onze missie dit te realiseren in ons kerngebied Eindhoven, Veldhoven, Best, Geldrop-Mierlo en Helmond. Dit begint altijd bij onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. Door onze aanwezigheid in de buurten weten we wat er leeft en speelt. Samen met bewoners, gemeenten en andere partners werken we dagelijks aan leefbare buurten waarin duurzame keuzes worden gemaakt en een ‘inclusieve samenleving’.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Khing.