Verduurzamen begint met inzicht

Uiteraard begint verduurzamen met inzicht in de energiestromen. Zonder veel kosten te maken, is al winst te behalen, bijvoorbeeld door installaties beter af te stellen en zo sluipverbruik tegen te gaan. Meestal komen dan ook punten in beeld die wel degelijk om een investering vragen. En daartoe zijn de middelen niet bij iedere sportaccommodatie of -vereniging aanwezig. Soms stimuleert de bank verduurzaming. Maar ook betrouwbare andere financieringsbronnen kunnen interessant zijn, zoals:

  • subsidies van de Rijksoverheid
  • fondsen vanuit de lokale overheid
  • crowdfunding; waarbij de crowd bestaat uit leden en/of sponsors
  • Energy Service Company (ESCo) die investeert en garant staat voor de energieprestatie.

Wie financiering rond heeft, kan veel bereiken. Koplopers in de branche laten zien dat een energiebesparing tussen de dertig en vijftig procent haalbaar is.

Besparen op uw energieverbruik en -kosten

Controle over het onderhoud en voldoen aan regelgeving

Duurzame, gezonde en waardevaste gebouwen

Nieuws en projecten

 

Sportcomplex Olympiakwartier Almere

 

Helsdingen Sport en Cultuur

 

Zwembad Valkenhuizen