Zonnecoöperatie van start

Door de panelen onder te brengen in een zonnecoöperatie gaat het voordeel naar huurders van Vryleve die na een vliegende wervingscampagne lid zijn geworden. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een CO-neutrale woningvoorraad.

Duurzame samenwerking

In april 2021 heeft Vryleve INNAX gevraagd haar te begeleiden bij de oprichting van de zonnecoöperatie. Verwijzend naar de ligging van de zes dorpen waarin de huurwoningen liggen is coöperatie Het Gelders Eiland opgericht. Voor de geselecteerde daken heeft INNAX subsidie aangevraagd bij RVO. De beschikkingen kwamen in de zomer binnen. Begin deze maand werd de ledenwerving gestart. Ook de technische uitvoering, zoals het in kaart brengen van de daken en de selectie van de installateur, wordt aan INNAX toevertrouwd.

Het Gelders Eiland

Vryleve stelt haar daken beschikbaar aan Het Gelders Eiland. Zij plaatst zonnepanelen op de daken. De opgewekte stroom levert ze terug aan het net. In de huurwoningen zijn geen aanpassingen nodig, de installaties lopen buitenom. Huurders van Vryleve die onder òf in de buurt van de zonnepanelen wonen hebben een aanbod gekregen om lid te worden. Inmiddels zijn al meer dan 300 huurders lid. Als dank voor hun lidmaatschap krijgen zij jaarlijks voordeel uit de opgewekte stroom. En dat zolang de regeling duurt: vijftien jaar.

Directeur/bestuurder Dirk Hoogland: “Met de zonnecoöperatie kunnen we versneld verduurzamen, waarbij de leden direct baat hebben bij de energietransitie.”

Minimum aantal leden behaald

Om het ledenvoordeel te kunnen garanderen wordt gebruikgemaakt van de (nieuwe) Subsidieregeling collectieve energieopwekking, kortgezegd de SCE-regeling. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er een minimum aantal leden per zonnecoöperatie meedoet. Als dat aantal is bereikt, kan worden begonnen. Het voordeel voor de leden start, zodra de zonnepanelen op de daken liggen en zijn aangesloten op het net. Het ledenvoordeel, bestaande uit subsidie en opbrengst van de verkochte stroom, duurt vijftien jaar en wordt een keer per jaar uitgekeerd door de zonnecoöperatie.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joop.