Duurzame en betaalbare huisvesting

Komt de woningsector in beweging, dan raakt de warmtetransitie in een stroomversnelling, zo is de gedachte.

De invulling en realisatie van deze complexe verduurzamingsopgave gaat de ene corporatie echter makkelijker af dan de andere. Er zijn ook zo veel taken tegelijk te vervullen. Zoals zorg dragen voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting die aan alle wensen en eisen voldoen. Tegelijkertijd moeten er voldoende nieuwe woningen bijgebouwd worden.

Wie ondersteunt de corporatie in de warmtetransitie en verduurzamingsopgave met specialistische kennis en capaciteit? Vaak is er behoefte aan een onafhankelijke partij die het speelveld overziet, alle wet- en regelgeving kent en daarbij de taal van corporaties spreekt. Of de energieprestaties van woningen kan inventariseren, beoordelen en monitoren.

INNAX ondersteunt corporaties in het hele verduurzamingsproces, vanaf de eerste nulmetingen tot en met de realisatie van schone, gezonde en betaalbare woningen.

Controle over het onderhoud en voldoen aan regelgeving

Duurzame, gezonde en waardevaste gebouwen

Relevante artikelen

 

Webinar 'De Zonne-Coöperatie: slimmer dan salderen?'

 

De Renovatieversneller

 

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

 

Energie en kosten besparen op afstand

 

De route naar een duurzaam corporatieland

 

Met ‘Dakenstroom’ maakt Casade daken klaar voor de toekomst

 

Update RVV-Verduurzaming

 

NTA8800 – wijzigingen energielabelmethodiek