Duurzame en betaalbare huisvesting

Komt de woningsector in beweging, dan raakt de warmtetransitie in een stroomversnelling, zo is de gedachte.

De invulling en realisatie van deze complexe verduurzamingsopgave gaat de ene corporatie echter makkelijker af dan de andere. Er zijn ook zo veel taken tegelijk te vervullen. Zoals zorg dragen voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting die aan alle wensen en eisen voldoen. Tegelijkertijd moeten er voldoende nieuwe woningen bijgebouwd worden.

Wie ondersteunt de corporatie in de warmtetransitie en verduurzamingsopgave met specialistische kennis en capaciteit? Vaak is er behoefte aan een onafhankelijke partij die het speelveld overziet, alle wet- en regelgeving kent en daarbij de taal van corporaties spreekt. Of de energieprestaties van woningen kan inventariseren, beoordelen en monitoren.

INNAX ondersteunt corporaties in het hele verduurzamingsproces, vanaf de eerste nulmetingen tot en met de realisatie van schone, gezonde en betaalbare woningen.

Controle over het onderhoud en voldoen aan regelgeving

Duurzame, gezonde en waardevaste woningen

Nieuws en projecten

 

De integrale verduurzamingsaanpak van Woonbedrijf

 

Nationaal isolatieprogramma

 

Collectieve verwarming kan duurzamer én goedkoper

 

Subsidiemogelijkheden voor woningcorporaties

 

Een zonnecoöperatie levert alle partijen meer op

 

Woningcorporatie Mercatus kiest structureel voor innovatie

 

Thuisvester en Woonkwartier kiezen voor een zonnecoöperatie

 

Delen Duurzame Energie

 

De route naar een duurzaam corporatieland

 

Met ‘Dakenstroom’ maakt Casade daken klaar voor de toekomst

 

Woontoren de Spakler

 

Hoe gaan corporaties ‘van het gas af’?

 

Woningcorporatie Portaal over verduurzaming

 

Van conditiemeting naar onderhoudsplanning

 

Ymere verduurzaamt corporatiewoningen binnen VvE’s

 

Thuisvester en Woonkwartier over zonnecoöperatie Uitonsdak

 

Hybride warmtepompen in de praktijk

 

Grote druk op woningcorporaties leidt tot heel nieuwe keuzes