Honderd procent duurzame energie

Wij zien een wereld voor ons waarbij gebouwen geen energie verbruiken, maar juist opwekken. Met deze energie kunnen bijvoorbeeld onze auto’s gevoed worden. De duurzaam opgewekte energie uit zon, wind- en waterkracht kan dan gebruikt worden voor onze industrie of anderszins. 100% duurzame energie is dus mogelijk!

Bouwen aan de toekomst

Vanuit dit beeld hebben we vastgesteld wat INNAX kan bijdragen aan deze energietransitie. We steken veel tijd en energie in het omgaan met de effecten van de milieubelasting, waaronder de CO₂-uitstoot. De energiecentrales die we nu kennen zullen straks niet meer bestaan. Tot die tijd doen we enorme investeringen in de noodzakelijke infrastructuur om de elders opgewekte energie op de plek van bestemming te krijgen. Hoeveel logischer is het om onze tijd en energie te stoppen in het ombouwen van een gebouw in een energiecentrale. Het levert een kostenbesparing op, de eigenaar is minder of niet afhankelijk van de energieleverancier en veelal neemt het comfort toe.

De moeite waard dus! Daarnaast is het van belang dat de energie 100% duurzaam wordt opgewekt. Een duurzame toekomst eist dat we anders gaan denken en actie ondernemen. Dit is onze bijdrage. Dit geeft ons energie!