Eis aan geluidsniveau

Om de omliggende woningen te beschermen tegen dit geluid is sinds 1 april 2021 een eis gesteld aan het geluidsniveau op de perceelgrens van maximaal 40 dB. Deze eis is gebaseerd op de avondsituatie omdat men in de zomermaanden de buitenruimte ook na 19:00 uur gebruikt.

De regelgeving

Het Bouwbesluit zegt hierover het volgende: de maximaal optredende geluidsniveaus van de buitenunit op de perceelgrens bij grondgebonden woningen en bij posities op deuren en te openen ramen bij aangrenzende appartementen mogen maximaal 40 dB zijn. Conform de meetmethode uit de regeling Bouwbesluit is voor buitenunits met een afzonderlijke instelling voor de avond+nacht (silent mode) een correctie van -5 dB toegestaan op de gemeten waarde overdag tussen 07.00 - 19.00 uur. Voor die buitenunits geldt dus voor de dagperiode een maximum van 45 dB(A).

Opgemerkt wordt dat het hier gaat om het geluidsvermogenniveau bij het maximale vermogen LwA,max (dag of avond+nacht) en niet om het geluidsniveau dat vermeld staat op het CE-label en dat bepaald is op een lager (nominaal) vermogen.

Rekentool

De geluideis op de perceelgrens kan simpelweg behaald worden met het plaatsen van de installatie op een bepaalde afstand tot de perceelgrens. Andere mogelijkheden zijn het toepassen van een geluidwerende omkasting of een geluidscherm. De Rijksoverheid heeft een rekentool ontwikkeld waarmee het geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking kan worden berekend op de perceelgrens.

Het doel van de rekentool is om op basis van de buitenunit ten opzicht van de perceelgrens en/of andere nabijgelegen controleposities (zoals te openen ramen en deuren) het maximaal toelaatbare geluidsvermogenniveau van de buitenunit te bepalen.  

Uitdagingen

Bij grootschalige verduurzaming van bestaande woningen van woningcorporaties is de breedte van het perceel van de woningen vaak beperkt. De buitenunit in de tuin staat hierdoor snel te dicht op de perceelgrens van de aangrenzende woningen. De geluideis wordt in dit geval overschreden en maatregelen, zoals het plaatsen van een geluidwerende omkasting of een geluidscherm, brengen hoge kosten met zich mee. Mogelijke andere oplossingen zijn het plaatsen van de buitenunit op het dak van een aanbouw, op een schuur achterin de tuin of in een dakkap op het dak van de woning.

Wat kan INNAX hierin betekenen?

INNAX kan bij grootschalige verduurzaming op voorhand adviseren wat de slimste plek van de buitenunits is en of maatregelen benodigd zijn. Desgewenst kunnen de berekeningen inclusief rapportage voor de omgevingsvergunning worden verzorgd.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Anne zal snel contact met u opnemen.