Handhaving Wet milieubeheer

De informatieplicht is door de overheid in het leven geroepen om de Wet milieubeheer beter te kunnen handhaven. Deze wet verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zoals opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Uw omgevingsdienst verwacht hierover elke vier jaar een rapportage.

Goed om te weten

Graag informeren wij u over een aantal aspecten die van belang zijn:

  • De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is exclusief de duurzame energie die u zelf opwekt.
  • De drijver van de inrichting is verantwoordelijk voor het indienen van de rapportage.
  • De informatieplicht geldt ook als uw bedrijf of instelling al een energie-auditplicht heeft. 
  • Het volgende rapportagemoment is uiterlijk 1 december 2023.

Drijver van de inrichting

In de praktijk is het niet altijd duidelijk wie de drijver van de inrichting is voor de informatieplicht, en dus verantwoordelijk is voor de rapportage. Daarom hebben we twee situaties als voorbeeld:

Een visueel beeld over de informatieplicht 2023. Daar worden twee situaties beschreven. Situatie 1: Eén gebouw één gebruiker. Bij één gebouw met één gebruiker is de gebruiker verantwoordelijk voor de verplichtingen. Als de gebruiker wordt aangesproken op de energie maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.  Situatie 2: Eén kantoorgebouw met meerdere gebruikers. Bij een kantoorgebouw met meerdere huurders is de eigenaar van het pand verantwoordelijk. Dit is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Situatie 1. Eén gebouw één gebruiker
Bij één gebouw met één gebruiker is de gebruiker verantwoordelijk voor de verplichtingen. Als de gebruiker wordt aangesproken op de energie maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.

Situatie 2. Eén kantoorgebouw met meerdere gebruikers
Bij een kantoorgebouw met meerdere huurders is de eigenaar van het pand verantwoordelijk. Dit is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Portefeuilleaanpak

In het beleidsprogramma ‘Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving’ is de zogeheten portefeuilleaanpak opgenomen, interessant als uw organisatie 20 of meer gebouwen in eigendom heeft, verspreid over meerdere omgevingsdiensten.

Met de portefeuilleaanpak heeft u niet langer met verschillende omgevingsdiensten te maken, maar maakt u een vierjarenafspraak voor één overkoepelende verduurzamingsroutekaart met Omgevingsdienst Nederland. Bij akkoord kan het toezichtsniveau worden verlaagd door jaarlijks een voortgangsrapportage in te dienen. Bij minder gebouwen kunt u een vergelijkbare maatwerkafspraak maken met de lokale omgevingsdienst. 

De deadline om uw organisatie aan te melden voor de portefeuilleaanpak is inmiddels verstreken.

Informatieplicht loket

Heeft u vragen over de informatieplicht? Onze verduurzamers helpen u graag via ons informatieplicht loket.

Naar het informatieplicht loket

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.