Handhaving Wet milieubeheer

De informatieplicht is door de overheid in het leven geroepen om de Wet milieubeheer beter te kunnen handhaven. Deze wet verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zoals opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Uw gemeente of omgevingsdienst verwacht hierover elke vier jaar een rapportage.

Goed om te weten

Graag informeren wij u over een aantal aspecten die van belang zijn:

  • De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is exclusief de duurzame energie die u zelf opwekt.
  • Als huurder van een gebouw bent u zelf verantwoordelijk voor de melding, tenzij er meerdere huurders zijn: dan is de verhuurder verantwoordelijk.
  • De informatieplicht geldt ook als uw bedrijf of instelling al een energie-auditplicht heeft. 

Duurzaamheidsmotor

INNAX heeft de duurzaamheidsmotor ontwikkeld, waarmee u blijvend voldoet aan de regelgeving omtrent de informatie- en auditplicht. Een digitaal proces voor maximale ontzorging. 

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.