Handhaving Wet milieubeheer

De informatieplicht is door de overheid in het leven geroepen om de Wet milieubeheer beter te kunnen handhaven. Deze wet verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zoals opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Uw omgevingsdienst verwacht hierover elke vier jaar een rapportage.

Goed om te weten

Graag informeren wij u over een aantal aspecten die van belang zijn:

  • De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is exclusief de duurzame energie die u zelf opwekt.
  • De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het indienen van de rapportage.
  • De informatieplicht geldt ook als uw bedrijf of instelling al een energie-auditplicht heeft. 
  • Het volgende rapportagemoment is uiterlijk 1 december 2023.
Overzicht energiebesparingsplicht 2023
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Portefeuilleaanpak

Als onderdeel van het beleidsprogramma ‘Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving’ gelden sinds 2023 nieuwe regels voor toezicht en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht. Daarin is de zogeheten portefeuilleaanpak opgenomen, interessant als uw organisatie 20 of meer gebouwen in eigendom heeft, verspreid over meerdere omgevingsdiensten.

Met de portefeuilleaanpak heeft u niet langer met verschillende omgevingsdiensten te maken, maar maakt u een vierjarenafspraak voor één overkoepelende verduurzamingsroutekaart met Omgevingsdienst Nederland. Bij akkoord kan het toezichtsniveau worden verlaagd door jaarlijks een voortgangsrapportage in te dienen. Bij minder gebouwen kunt u een vergelijkbare maatwerkafspraak maken met de lokale omgevingsdienst. 

De deadline om uw organisatie aan te melden voor de portefeuilleaanpak is inmiddels verstreken.

Informatieplicht loket

Heeft u vragen over de informatieplicht? Onze verduurzamers helpen u graag via ons informatieplicht loket.

Naar het informatieplicht loket

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.