Remco Molleman is werkzaam als Vastgoedprogrammeur bij Ymere. Voor zijn studie heeft hij onderzoek gedaan naar de verduurzamingstrategie en -beleid die Amsterdamse corporaties maken voor hun woningvoorraad binnen VvE verband. Hieruit blijkt dat strategische keuzes vaak niet gelden voor woningen die onderdeel zijn van een VvE. Instandhouding van het gebouw middels een gedegen financieel en technisch beleid is de gangbare praktijk, waarmee een significant aandeel (22 procent) van de woningvoorraad buiten de scope van het convenant blijft. Een andere conclusie van het onderzoek is dat geen van de onderzochte corporaties de doelstelling van gemiddeld energielabel B in 2021 haalt. De corporaties sluiten daarbij ook nog eens het woningbezit in VvE’s uit.

Specifiek beleid voor verduurzamen gemengd bezit

Woningcorporatie Ymere werkt op dit moment aan specifiek beleid voor het verduurzamen van haar woningen binnen VvE’s. Een ontwikkeling die mede in gang is gezet door het onderzoek. Afhankelijk van het corporatiedeel binnen de VvE maakt Ymere de keuze om actief of reactief te sturen op het nemen van energetische maatregelen naar energielabel B. Deze worden gefinancierd uit eigen financiële middelen of met een financiering van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Ymere houdt nu rekening met haar woningen in VvE’s bij het realiseren van de opgestelde ambities op een gemiddeld energielabel B en verwacht daar in 2025 aan te voldoen.

‘Stel jezelf bij elke strategische beslissing de vraag of en hoe de genomen beslissing wordt doorgevoerd binnen VvE’s’, aldus Remco Molleman (vastgoedprogrammeur Ymere).

Pilot verduurzamingsstrategie

Ymere is een pilot gestart waarbij INNAX voor een aantal VvE’s verduurzamingsadviezen heeft opgesteld. Deze adviezen zijn gedeeld met de betrokken VvE’s. Hiermee informeert Ymere de VvE actief over de mogelijkheden voor verbetering van de energieprestatie van het complex. Daarnaast agenderen zij dit onderwerp op de VvE-vergaderingen  met als doel verduurzaming – in plaats van instandhouding – te realiseren en dit te verankeren in het onderhoudsbeleid van de VvE. Mocht de pilot een succes blijken, dan wordt de verduurzamingsstrategie uitgerold over de rest van het woningbezit binnen VvE’s.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Youri.