De route naar Paris Proof

Dat klinkt als extra inspanningen op een toch al (over)volle agenda, met uiteraard prioriteit voor het primaire proces, de zorg zelf. Maar het geeft in veel gevallen juist ook rust om tijdig in te zetten op verduurzaming. Want ook de zorg moet nu eenmaal wel aan wet- en regelgeving voldoen. Ten aanzien van verduurzaming zal de lat alleen maar hoger worden gelegd. Wie een beetje voor de troepen uitloopt, hoeft daar geen stress over te hebben. 

Verduurzaming vraagt wel om een gedegen aanpak. Inventarisatie van de huidige situatie. Grip op energiestromen en oog voor quick wins. En een goede routekaart Paris Proof 2030 die in 2021 vanuit VWS verplicht gesteld wordt. Dat vraagt slim vooruitkijken om zonder hoge kosten de plichten te vervullen en tegelijk energie te besparen. De voorlopers in de sector hebben gezien dat het loont.

Welke voordelen zoekt u?

Besparen op uw energieverbruik en -kosten

Controle over het onderhoud en voldoen aan regelgeving

Duurzame, gezonde en waardevaste gebouwen

Nieuws en projecten

 

 

Leger des Heils pakt verduurzaming groots aan

 

Duurzame huisvesting Cordaan door inzicht energie

 

Parnassia Groep wil inspireren met duurzame resultaten

 

Interzorg verduurzaamt vanuit het hart

 

Emergis opent eerste circulaire zorgkliniek van Nederland