20 resultaten
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Appartementencomplexen, woningen, kantoren en maatschappelijk vastgoed hebben net als andere gebouwen regelmatig onderhoud nodig. Wanneer dat onderhoud plaatsvindt wordt vastgelegd in een Meerjarenonderhoudsplanning, ook wel MJOP...

Verlaag energiekosten met uw klimaatinstallatie

Onderzoek heeft uitgewezen dat in veel gebouwen de klimaatinstallaties niet naar behoren functioneren. Dit leidt tot klachten van gebruikers en een hoger energiegebruik. Aanpassingen zijn vaak zonder noemenswaardige investeringen...

NTA8800 voor utiliteitsbouw

NTA8800 voor utiliteitsbouw

Met ingang van januari 2021 worden energielabels berekend volgens de NTA8800. Hierbij wordt het energielabel bepaald door de uitkomst van BENG2 (of EP 2), het primair fossiel energiegebruik.

Label C-verplichting

Sinds 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Gelukkig kijken steeds meer huurders en verhuurders al verder dan deze wettelijke plicht als het gaat om de verduurzaming van hun kantoren...

Brandveiligheid is blinde vlek bij duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit leiden tot nieuwe keuzes met andere materialen. Oplaadpunten, zonnepanelen, hergebruikte kantoorinrichting, houtbouw… Maar wie denkt daarbij aan een check op brandveiligheid? Duurzaam betekent: gaat...

De vaak "vergeten" brandveiligheid

Thuiswerken is meer en meer normaal. Daardoor is er meer ruimte voor inspecties die voorheen wellicht moeilijk te plannen waren vanwege de aanwezigheid van medewerkers en bezoekers. Hierdoor is het nu mogelijk om deze activiteiten...

‘Veel Nederlandse gebouwen niet brandveilig’

Veel gebouwen scoren onvoldoende op brandveiligheid. Dat constateren experts van de afdeling Brandveiligheid van INNAX. Zij komen dagelijks in zorgcomplexen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en kantoren door heel Nederland...

Brandveilig? Kijk naar de 'BIO’

Brandveiligheid draait in essentie om drie peilers: bouw, installaties en organisatie. Professionals noemen dit “de BIO”. De zaak is in orde, als die drie samen in evenwicht zijn met brandveiligheid. Dit is een simpel systeem...