Merendeel installaties functioneert niet naar behoren

Uit ISSO publicaties blijkt dat ongeveer 70% van de klimaatinstallaties niet naar behoren functioneren. Veruit de meeste klachten die door gebruikers worden gemeld, namelijk rond de 90%, kunnen daaraan worden gerelateerd. En dat heeft vervolgens een negatief effect op de productiviteit en het ziekteverzuim van medewerkers.

Installaties die niet goed functioneren, verbruiken ook meer energie. Gemiddeld is dat 25-30%! Dat zijn onnodige kosten, die door de hoge energietarieven van dit moment nog verder oplopen.

Als u het huidig functioneren van uw installaties in kaart brengt en eventuele problemen kunt oplossen, heeft dat een positief effect op:

  • het welzijn, productiviteit en ziekteverzuim van de gebruikers;
  • de energiekosten;
  • het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen (een lager energiegebruik betekent een verlaging van de CO-uitstoot).

Aanpassen van regelinstellingen

Vaak is het verbeteren van de situatie een kwestie van inregelen of aanpassen van regelinstellingen. Dat vergt geen investeringen, hooguit wat tijd. Als u een contract heeft met een leverancier voor het beheer en onderhoud van de klimaatinstallaties, kunt hen vragen of zij de situatie en het verbeterpotentieel in beeld hebben. Als u hiervan te weinig kennis heeft, kunt u ons vragen om u hierbij te ondersteunen.

Laat een benchmark uitvoeren 

INNAX beschikt over intelligente software waarmee het functioneren van het gebouw vergeleken kan worden met het energielabel. Dat is een eenvoudige en weinig kostbare methode, waarmee u inzicht krijgt in de mogelijke energieverspilling.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.