17 resultaten
nieuwbouw kindcentrum Ten Boer

Kindcentrum Ten Boer

Ongeveer 400 kinderen uit het Groningse Ten Boer gaan sinds eind 2020 naar het nieuwe kindcentrum van hun dorp. Het kindcentrum biedt ruimte aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b.

VSO Thriantaschool

Nieuwbouw VSO Thriantaschool

De Thriantaschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. Het nieuwe schoolgebouw biedt straks onderdak aan ongeveer 100 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 20...

Nieuwbouw kindcentrum Workum

Nieuwbouw kindcentrum Workum

In Workum worden de twee bestaande basisscholen onder één dak gehuisvest. Het toevoegen van de kinderopvang in het hart van het gebouw geeft een nieuwe dimensie. In het toekomstige kindcentrum Workum kunnen kinderen in de leeftijd...

Woontoren de Spakler in het Amstelkwartier, ook bekend als @home amstelkwartier of de spaklertoren

Woontoren de Spakler

De Spakler is de eerste energieneutrale woontoren van Nederland, tijdens de ontwikkeling ook wel bekend geworden als @Home Amstelkwartier.

Jeroen Burger en Yann Toutant in gesprek met Jurjen over EAASY

Energy-As-A-Service made easy

Veel vastgoedeigenaren willen verduurzamen, maar stuiten op remmende factoren. Black Winch en INNAX hebben dit nader onderzocht. Hun conclusie: ‘Je kunt die factoren elimineren, en zelfs omzetten naar positieve prikkels. De...

Een elektriciteitsmast, gebruikt om stroom over het net te vervoeren. Netcongestie is congestie van het elektriciteitsnet. Er is te veel stroom op het net.

Langdurige congestie elektriciteitsnet, kans of bedreiging?

Het zal u niet zijn ontgaan: het elektriciteitsnet kampt met ernstige congestie. Redenen: een snel groeiende decentrale elektriciteitsopwekking (zon en wind), de elektrificatie van het wagenpark en de verduurzaming van woningen en...

Aeres Hogeschool Almere render

Aeres Hogeschool Almere

Flevoland heeft er een prachtig nieuw schoolgebouw bij: Aeres Hogeschool Almere. Vanaf schooljaar 2021/2022 zullen de lessen en activiteiten op de nieuwe locatie plaatsvinden. Met als bijnaam de ‘Groene Long’ wordt het een plek...

Ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

Het stationsgebied van Heerhugowaard (Dijk en Waard) is volop in beweging en vormt een belangrijke schakel tussen stad, dorp en regio. De gemeente heeft als doelstelling om voor 2023 meer dan 2000 woningen te realiseren, waarbij...