10 resultaten
Van conditiemeting naar onderhoudsplanning

Van conditiemeting naar onderhoudsplanning

Is er sprake van achterstallig onderhoud? Veiligheidsrisico’s? Benodigde (grootschalige) renovatie? Zonder dit soort vraagstukken eenduidig te beantwoorden en vast te leggen kun je moeilijk een beeld vormen van de te nemen...

Gevolgen RVV-V bij afschaffen verhuurderheffing

Gevolgen RVV-V bij afschaffen verhuurderheffing

Vanaf 2023 verdwijnt de verhuurderheffing. Hiermee vervalt ook de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming. Er is immers geen heffing meer om tegen te verminderen. Wat zijn de gevolgen voor woningcorporaties en...

Ymere verbetert grip op planmatig onderhoud - in gesprek met Youri

Ymere verbetert grip op planmatig onderhoud

Om meer grip te krijgen op het planmatig onderhoud bij VvE complexen is Ymere afgelopen jaar gestart met een verbetertraject om projecten binnen planning, budget en op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. Dit heeft...

Warmtewet 2 nader uitgelegd

Corporaties worden geconfronteerd met de gemeentelijke voornemens voor de aanleg van nieuwe warmtenetten. Hoe gaan corporaties om met deze initiatieven? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat corporaties als startmotor optreden...

Integrale inspectie

Integrale inspectie

Als eigenaar of beheerder van woningen, gebouwen of gebouwcomplexen staat u voor de uitdaging de veiligheid en gezondheid van de gebruikers te garanderen. 

Warmtewet

De Warmtewet stelt regels aan de levering van warmte. Dit brengt verplichtingen met zich mee voor warmteleveranciers. Om te voldoen aan deze wetgeving moet het nodige geregeld worden. INNAX ondersteunt leveranciers (o.a...

NTA8800 voor woningen, 2 mensen die een appartement inspecteren conform NTA8800

NTA8800 voor woningen

Sinds 1 januari 2021 is de energieprestatieregelgeving veranderd. De energieprestatie wordt nu uitgedrukt in BENG-indicatoren conform de NTA8800 rekenmethode.

Update RVV-Verduurzaming

De overgang naar NTA8800 op 1 januari 2021 heeft ook gevolgen voor subsidieregelingen. In de conceptregelgeving die onlangs gepubliceerd is, is een overgangsregeling beschreven voor bestaande RVV-Verduurzaming aanvragen.