12 resultaten
Gecertificeerd maatwerkadvies volgens de BRL 9500-MWA-W

Gecertificeerd maatwerkadvies volgens de BRL 9500-MWA-W

Een gecertificeerd maatwerkadvies helpt woningeigenaren bij het nemen van de juiste beslissingen om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken.

Update NTA8800 2024. Afbeelding gebouwinspectie

Wijzigingen NTA8800 in 2024

Ieder jaar worden er wijzigingen doorgevoerd aan de rekenmethodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (NTA8800). Voor 2024 gaan deze in per 1 juli. In april is een betaversie van de software beschikbaar om...

Van conditiemeting naar onderhoudsplanning

Van conditiemeting naar onderhoudsplanning

Is er sprake van achterstallig onderhoud? Veiligheidsrisico’s? Benodigde (grootschalige) renovatie? Zonder dit soort vraagstukken eenduidig te beantwoorden en vast te leggen kun je moeilijk een beeld vormen van de te nemen...

Gevolgen RVV-V bij afschaffen verhuurderheffing

Gevolgen RVV-V bij afschaffen verhuurderheffing

Vanaf 2023 verdwijnt de verhuurderheffing. Hiermee vervalt ook de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming. Er is immers geen heffing meer om tegen te verminderen. Wat zijn de gevolgen voor woningcorporaties en...

Ymere verbetert grip op planmatig onderhoud - in gesprek met Youri

Ymere verbetert grip op planmatig onderhoud

Om meer grip te krijgen op het planmatig onderhoud bij VvE complexen is Ymere afgelopen jaar gestart met een verbetertraject om projecten binnen planning, budget en op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. Dit heeft...

Warmtewet 2 nader uitgelegd

Corporaties worden geconfronteerd met de gemeentelijke voornemens voor de aanleg van nieuwe warmtenetten. Hoe gaan corporaties om met deze initiatieven? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat corporaties als startmotor optreden...

Integrale inspectie

Integrale inspectie

Als eigenaar of beheerder van woningen, gebouwen of gebouwcomplexen staat u voor de uitdaging de veiligheid en gezondheid van de gebruikers te garanderen. 

Warmtewet

De Warmtewet stelt regels aan de levering van warmte. Dit brengt verplichtingen met zich mee voor warmteleveranciers. Om te voldoen aan deze wetgeving moet het nodige geregeld worden. INNAX ondersteunt leveranciers (o.a...