33 resultaten
Een appartementencomplex met blokverwarming

Wat is blokverwarming?

Blokverwarming is een verwarmingssysteem dat wordt gebruikt in appartementencomplexen en flats. Het is een gemeenschappelijke manier om de warmte- en warmwatervoorziening te regelen voor meerdere woningen.

Paris Proof Monitor Woningen

Vanuit klimaatbeleid en de energie- & warmtetransitie worden woningvoorraden verduurzaamd tot een toekomstvaste woningportefeuille. De Nederlandse overheid heeft kaders, normeringen en kwaliteitsniveaus voor huurwoningen...

Een gebouw dat kan worden verduurzaamd met blokverwarming.

Verduurzamen van blokverwarming

Het kabinet wil vanaf 2026 verplicht stellen dat hybride warmtepompen worden toegepast bij de vervanging van bestaande cv-ketels, als het nog niet mogelijk is om over te schakelen op een all-electric warmtepomp of aansluiting op...

Zijkant van een huis met zonnepanelen als illustratie bij het artikel over Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

In 2022 is een nieuwe standaard voor woningisolatie geïntroduceerd. Hiermee kan worden bepaald of een woning voldoende is geïsoleerd en aardgasvrij kan worden verwarmd. De standaard is ontwikkeld als uitkomst van het...

Hybride warmtepompen in de praktijk

Hybride warmtepompen in de praktijk

Op 30 juni heeft Aedes namens de woningcorporaties de “Nationale Prestatieafspraken” volkshuisvesting getekend. De prestatieafspraken hebben betrekking op de beschikbaarheid van woningen, leefbaarheid, betaalbaarheid en...

Grote druk op woningcorporaties leidt tot heel nieuwe keuzes

Grote druk op woningcorporaties leidt tot heel nieuwe keuzes

Woningcorporaties staan op een keerpunt. Ze hebben meer budget dankzij het schrappen van de verhuurdersheffing. Waar gaat dat geld vooral naartoe? Energiearmoede? Verduurzamen? Nieuwbouw? Twee partijen die al vele jaren...

Aardgasvrij Nagele van aardgas naar zonthermie

Nagele van aardgas naar zonthermie

In 2018 heeft de lokale energiecoöperatie Energiek Nagele het initiatief genomen om de energievoorziening van het dorp Nagele, in de gemeente Noordoostpolder, op een innovatieve manier te verduurzamen. INNAX heeft met enkele...

Subsidie verduurzaming voor verenigingen van Eigenaars (SVVE)

Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars - SVVE

De subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is bedoeld om subsidieaanvragen van zowel VvE's in volledig particulier bezit en gemengde VvE's te vereenvoudigen. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk sinds 23...