22 resultaten
Hoe gaan corporaties ‘van het gas af’ aardgasvrije wijk

Hoe gaan corporaties ‘van het gas af’?

Op 10 maart 2022 heeft minister Hugo de Jonge op het derde Congres Aardgasvrije Wijken in Nieuwegein de nieuwe ronde aardgasvrije wijken van het PAW programma bekend gemaakt. Veertien nieuwe proeftuinen zijn aangewezen en daarmee...

Portetfoto van Annemieke van Doorn, werkzaam bij Portaal

Woningcorporatie Portaal over verduurzaming

Woningcorporaties zijn druk bezig met verduurzaming, maar lopen tegen veel vragen aan, rond kennis, financiën en organisatie. Hierdoor hapert de ‘startmotor van het Klimaatakkoord’, blijkt uit recent onderzoek. Bij Portaal zie je...

Bewonerscommunicatie is verbinding

‘Verduurzamen vereist verbinden, mensen er goed bij betrekken’

‘Financiële diensten, communicatie, juridische oplossingen, ict… Verduurzamen is een heel breed verschijnsel. Ingenieurs en beleidsmakers trekken vaak de kar, maar lopen ook tegen grenzen aan. Als bijvoorbeeld hun geniale...

Centrale verwarming zoals bijvoorbeeld een hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp als duurzaam alternatief

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ‘actieplan hybride warmtepomp’ aangekondigd. Daarvoor is voor de periode 2022-2024 een bedrag van € 288 miljoen subsidie gereserveerd. Wat is een hybride warmtepomp...

Een afbeelding van koken op aardgas. Steeds minder betaalbaar met de stijgende aardgasprijzen.

Energiekosten voor huurders betaalbaar houden

Stijgende energieprijzen zijn van alle tijden. In de afgelopen twintig jaar zijn de energieprijzen gestaag gestegen en verdubbeld. Maar dat is een gekookte kikker, het ging met kleine stapjes. In het derde kwartaal van 2021 zijn...

Van complexaanpak naar wijkaanpak

Van complexaanpak naar wijkaanpak

Gemeenten zijn verplicht om voor eind 2021 hun warmtevisies klaar te hebben. Hierin staat beschreven hoe de wijken binnen een gemeente overgaan van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Dit gaat een grote rol...

Khing Go en Eric ter Haar in gesprek over collectieve verwarming

Collectieve verwarming kan duurzamer én goedkoper

Het vervangen van collectieve verwarmingsinstallaties wordt steeds complexer. Zeker als er sprake is van “gemengd bezit” in VvE vorm. Zit bij de woningcorporaties wel voldoende kennis om de verduurzamingsslag bij flatgebouwen in...

Subsidie mogelijkheden woning corporaties

Subsidiemogelijkheden voor woningcorporaties

Voor de professionele woningmarkt zijn legio fiscale- en subsidieregelingen beschikbaar voor verduurzaming. De meest actuele hiervan is de RVV-Verduurzaming. Daarnaast zijn er nog tal van andere subsidies interessant voor...