Tijdrovend en foutgevoelig

Sinds 2014 is INNAX nauw betrokken bij het opstellen en actueel houden van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) van VvE’s in beheer bij Ymere. Dit proces ging over veel schijven en was tijdrovend en foutgevoelig. Er waren veel handmatige handelingen nodig om grip te houden op de voortgang en de budgetten. Dat moest beter, sneller en ook goedkoper kunnen.

Pakketselectie

Een grondige analyse van de huidige werkwijze heeft inzicht gegeven in de kansen die er liggen om het gehele proces te verbeteren en in de toekomst het onderhoud overzichtelijk en kosteneffectief te kunnen beheren. De O-Prognose software van Spacewell kwam daar als beste uit. Vanuit INNAX hadden we daar al goede ervaringen mee voor het opstellen van MJOP’s. Vooral op het gebied van uniformiteit en ingebouwde standaarden op het gebied van conditiemetingen, wet- en regelgeving en historische gegevens, maar zeker ook met het oog op het actueel houden van de MJOP’s.  

In 2020 zijn we een multidisciplinaire werkgroep gestart om de implementatie verder te verkennen en de voordelen af te wegen tegen de benodigde inspanningen. Na een succesvolle pilot is het verbetertraject definitief in gang gezet.

Hogere kwaliteit, lagere kosten

Ymere verbetert de grip op het onderhoud met MJOP’s van hogere kwaliteit en bespaart behoorlijk op de kosten de komende 10 jaar. Er gaan geen gegevens verloren tijdens export, het updaten kan zelfs ter plekke tijdens de inspectie, het beheer is gewaarborgd (alleen toegewezen personen kunnen wijzigingen aanbrengen), er kunnen diverse scenario’s gemaakt worden en er is uniformiteit in de MJOP’s voor de diverse VvE’s.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Youri.