Gebouw dat past bij het onderwijs

“Het nieuwe gebouw past goed bij het onderwijs dat we willen geven en wat onze leerlingen nodig hebben. We krijgen bijvoorbeeld grote praktijkruimtes waardoor het mogelijk wordt om branche-gecertificeerd onderwijs te geven. Hiermee krijgen de leerlingen van onze school de mogelijkheid om met een diploma van school te gaan. Ook krijgen we op de nieuwe locatie een plek tussen andere onderwijstellingen zoals PRO Emmen en zijn er veel sportfaciliteiten aanwezig. Dat biedt kansen en mogelijkheden’’, aldus locatiedirecteur Sarah-Lotte Kartner.

Rol van INNAX

INNAX heeft het ontwerp voor de onderdelen installatieadvies, bouwfysica en brandveiligheid gemaakt. Het gebouw is ontworpen volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B. Vooruitlopend op de wet- en regelgeving voldoet het gebouw aan de toen nog niet geldende BENG-eisen en is het gasloos. De school heeft een omvang van 1.678 m2 bvo, inclusief een gymzaal.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Edwin.