De SVVE is een samenvoeging van bestaande regelingen. Voorheen kende we de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De SVVE is bedoeld om de aanvraag voor subsidie voor VvE’s te vereenvoudigen.

Vooruitlopend op de openstelling is het verstandig om te onderzoeken of verduurzamingsplannen voorbereid kunnen worden en te checken of aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

Doel SVVE Subsidie

De subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars, ook wel SVVE subsidie, kent de volgende doelen:

 • advisering omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet;
 • investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen;
 • investeringen in duurzame warmteopties;
 • investeringen in een centrale aansluiting op een warmtenet;
 • advisering omtrent het plaatsen van oplaadpunten.

De SVVE richt zich primair op VvE (verenigingen van eigenaars) in zowel volledig particulier eigendom als in een “gemengde” VvE.

SVVE subsidieplafond en onderdelen

De SVVE regeling bestaat in drie onderdelen:

 1. Energieadvies, procesbegeleiding en/of DMJOP;
 2. Maatregelsubsidie;
 3. Advies over elektrische oplaadpunten.


Het budget voor de eerste twee onderdelen bedraagt €48,5 miljoen (t/m 31 december 2027). Het budget voor onderdeel drie bedraagt €510.000 (t/m 31 december 2023). De subsidietoekenning gebeurt op basis van volgorde van indiening. Bij overtekening zal loting plaatsvinden.

Energieadvies, procesbegeleiding en/of DMJOP

De SVVE subsidie kan gebruikt worden voor drie verschillende soorten energieadvies,

 1. Energieadvies;
 2. Energieadvies met procesbegeleiding;
 3. Energieadvies in combinatie met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma (DMJOP);


Per soort advies is er een maximum bedrag afgesproken.

 • De subsidie voor een energieadvies bedraagt maximaal 75% van de totale kosten van het advies (incl. BTW) tot een maximum van €2.560 afhankelijk van het aantal woningen in de vereniging.
 • De subsidie voor een energieadvies met procesbegeleiding bedraagt maximaal 75% van de totale kosten (incl. BTW) tot een maximum van €4.020 afhankelijk van het aantal woningen in de vereniging.
 • De subsidie voor een energieadvies met DMJOP (en eventuele procesbegeleiding) bedraagt maximaal 75% van de totale kosten (incl. BTW) tot een maximum van €6.120 afhankelijk van het aantal woningen in de vereniging.
 • De adviezen en het DMJOP mogen niet ouder zijn dan twee jaar en de Algemene Leden Vergadering (ALV) of Vergadering van Eigenaars heeft besloten tot het nemen van tenminste twee maatregelen binnen 60 maanden.

Maatregelen waarvoor de SVVE subsidie gebruikt kan worden:

Naast advies en begeleiding wordt er subsidie verstrekt voor de volgende verduurzamingsmaatregelen:

 • Isolatie;
 • Duurzame warmteopties;
 • Centrale aansluiting op een warmtenet.

Daarnaast kunnen er ook aanvullende maatregelen aangevraagd worden zoals het waterzijdig inregelen van radiatoren, het aanleggen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem, balansventilatiesysteem met WTW of het plaatsen van een energiedisplay. Het subsidiebedrag verschilt per maatregel. Bij de isolatiemaatregelen geldt een bedrag per vierkante meter en warmteopties worden verrekend op basis van het vermogen in kW. De aanvullende maatregelen kunnen alleen aangevraagd worden in combinatie met de drie bovenstaande punten.

Het is mogelijk om voor één van deze onderdelen de SVVE subsidie aan te vragen, echter maatregelen krijgen geen subsidie zonder een adviesgedeelte. 

 

SVVE loket

Subsidieregeling voor verenigingen van eigenaars

Op de SVVE loket pagina kun je aangeven of je per mail updates wilt ontvangen over de subsidieregeling. Je kan inhoudelijke vragen over de regeling stellen of een persoonlijke Teams sessie aanvragen met een van onze verduurzamers.

Naar het loket

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Max zal snel contact met u opnemen.