Voorwaarden

De SAH-regeling ondersteunt de doelstelling om 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2023 aardgasvrij te maken. Verhuurders kunnen de subsidie aan (laten) vragen vanaf 1 mei 2020 t/m 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling dient de verhuurder en het project te voldoen aan de volgende (basis)voorwaarden;

  • Na de aanpassingen is de huurwoning helemaal aardgasvrij
  • De bestaande huurwoningen dienen binnen 5 jaar van het aardgas af te gaan en op een warmtenet te zijn aangesloten
  • De subsidie geldt voor alle huurwoningen (boven en onder de liberalisatiegrens) waarvoor een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018
  • De huurwoning is de afgelopen 24 maanden minimaal 3 maanden verhuurd
  • Er moet een overeenkomst zijn gesloten met een warmtebedrijf

Overeenkomst warmtebedrijf

Een van de subsidievoorwaarden is dat er een overeenkomst moet zijn met een warmtebedrijf waarin onder andere het aansluitbedrag en de planning zijn overeengekomen. Eén van de consequenties van deze voorwaarde is dat bestaande warmtenetten sterk in het voordeel zijn ten opzichte van de ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor lokale, vaak kleinschaligere warmtenetten. In de sector wordt op dit moment overleg gevoerd met RVO en met het ministerie voor een aanpassing van deze regel. Dit om corporaties die willen aansluiten op nieuwe kleinschalige warmtenetten voldoende kans te bieden om deel te nemen in de regeling.

Subsidiebedrag

Het totale budget voor deze subsidieregeling is € 194,3 miljoen voor de gehele aanvraagperiode. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de startsituatie van de woning. Voor alle inpandige maatregelen geldt een subsidie van 40% van de investeringskosten met een maximum van € 1.200,- per woning. Onder inpandige maatregelen wordt o.a. verstaan:

  • Afkoppelen van de aardgasaansluiting
  • Vervangen van het verwarmingssysteem en tapwatersysteem
  • Aanbrengen elektrisch koken
  • Overige bouwkundige aanpassingen aardgasvrij maken van de woning

De SAH biedt ook subsidie voor de kosten vanuit het warmtenet/warmtebedrijf, zoals de fysieke aansluiting van een woning(-complex) op een warmtenet en de projectkosten of kostendekkingsbijdrage (kosten voor de uitbreiding van een distributienetwerk). Hier geldt een subsidie van 30% van de investeringskosten met een maximum van € 3.800,- per woning.

Meer informatie over de voorwaarden en beoordelingscriteria is hier te vinden.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Khing zal snel contact met u opnemen.