Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE’s

Voorwaarde is dat voor de betreffende huurwoningen door de woningcorporatie geen STEP of RVV-Verduurzaming is aangevraagd. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. 

Om een VvE te verduurzamen vraagt de VvE in één keer subsidie aan voor alle woningen binnen de VvE. Er is subsidie beschikbaar voor energie besparingsadvies, procesbegeleiding, MJOP’s en voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en beglazing. 

De subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. Het tijdelijk verhoogde subsidiebedrag is beschikbaar van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. De SEEH regeling loopt t/m 31 december 2022. 

Wijzigingen per 1 september 2020 

  • Voor VvE's die bestaan uit koop- en huurwoningen komen vanaf 1 september ook de huurwoningen in aanmerking voor de SEEH-VvE. Voor een subsidieaanvraag moet iedere verhuurder een verklaring invullen in verband met de staatssteunkaders. 

  • Het indienen van een tweede subsidieaanvraag is mogelijk, in geval van minimaal 2 nieuwe isolatiemaatregelen. 

  • De subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. De subsidie wordt daarmee financieel aantrekkelijker voor kleine VvE’s tot 8 woningen. 

U kunt subsidie aanvragen voor: 

  • Energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

  • Energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening. 

Tip: laat voor een renovatie eerst een energieadvies (met gebruik van subsidie) opstellen. Daarnaast of vervolgens kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Dit moet u per gebouw doen. 

Meer informatie over de SEEH is te vinden op de website van RVO

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.