Duurzaam onderhoud

Verduurzaming begint met een op maat gesneden energieadvies waarbij de actuele energieprestatie in kaart wordt gebracht. Op basis hiervan worden de energieprestatie verhogende scenario’s inclusief investeringskosten, gedisconteerde terugverdientijden en subsidie/financieringsmogelijkheden. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van een conditiemeting (NEN2767) geeft inzicht in de technische staat van het complex en geeft een overzicht van alle noodzakelijke onderhoudsactiviteiten, herstelwerkzaamheden en vervangingen uitgezet in de tijd.

De energiebesparende- en duurzame energiemaatregelen worden gecombineerd met het meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) zodat onderhoud én verduurzaming op natuurlijke momenten geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd. Een kostenegalisatie reserve zorgt ervoor dat er altijd voldoende middelen voorhanden zijn om het groene DMJOP te realiseren.

Specifiek beleid voor verduurzamen gemengd bezit

Woningcorporatie Ymere werkt op dit moment aan specifiek beleid voor het verduurzamen van haar woningen binnen VvE’s. Afhankelijk van het corporatiedeel binnen de VvE maakt Ymere de keuze om actief of reactief te sturen op het nemen van energetische maatregelen naar energielabel B. Deze worden gefinancierd uit eigen financiële middelen of met een financiering van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Khing zal snel contact met u opnemen.