Omgeving en flexibiliteit als uitgangspunten

In opdracht van gemeente Arnhem heeft Hooper Architects het zwembad en een nieuwe entree voor het sportcomplex ontworpen. De omgeving, de sportieve activiteiten en de gewenste flexibiliteit waren de uitgangspunten voor het ontwerp van het zwembad. Het zwembad bestaat uit een instructiebad en een wedstrijdbad. Daarnaast is er een nieuwe herkenbare entree ontworpen die past bij de schaal van het sportcomplex.

Het inpassen van het nieuwe zwembad op het terrein was een behoorlijke opgave. Het gehele sportcomplex is tijdens de realisatie in gebruik gebleven, wat een complicerende factor was voor de realisering. Daar waar het nieuwe zwembad aansluit op het bestaande sportcomplex waren ingrepen nodig in het bestaande sportcomplex ten behoeve van de constructie en de aansluiting van de integrale logistiek.

Rol van INNAX

Er zijn veel duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het nieuwe zwembad. Hierdoor was het mogelijk om een bijna energieneutraal gebouw te realiseren. INNAX heeft het duurzame ontwerp gemaakt voor de installaties, inclusief de zwembadwaterinstallaties. Naast de aanbesteding heeft INNAX de uitvoering begeleid, gecontroleerd en geassisteerd bij de oplevering van het gebouw.

Ook het inventariseren van de bestaande (terrein-) installaties van het sportcomplex behoorde tot de werkzaamheden, alsmede het bepalen van de demarcaties in relatie tot de nieuwbouw en de wijze waarop bestaande installaties dienden te worden gekoppeld met de nieuwe installaties.

 

Het gebouw is o.a. voorzien van:

  • Lucht/water warmtepompen
  • BaOpt/Climotion klimaatbeheersing
  • LED verlichting

Vanuit een variantenstudie kwam de optie voor lucht/water warmtepompen als beste naar voren om het zwembad gasloos te maken. Hiermee is het nieuwe zwembad gasloos gemaakt en verbruikt het weinig energie.

BaOpt/Climotion klimaatbeheersing vermindert het energieverbruik door een efficiëntere regeling. Ook is het binnenklimaat hiermee beter beheersbaar en heeft het voordelen ten aanzien van de luchtafvoer, inclusief chloor en andere dampen.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Erik.