Wat is de ISDE subsidie ook alweer?

De ISDE is bedoeld om investeringen in duurzame energieopwekking of isolatiemaatregelen te stimuleren en zo bij te dragen aan de overgang naar een energiezuinige en waardevaste woning met een verminderde CO2-uitstoot.

Maatwerk voor monumenten

Vanaf 1 januari 2024 is een aantal maatregelen versoepeld, waaronder de minimale isolatiewaarde en de minimale vierkante meters isolatie. Ook mogen nu voorzetramen worden geplaatst bij glas-in-lood ramen. Door deze voorwaarden te versoepelen voorziet RVO dat er meer monumenten in aanmerking kunnen komen voor de regeling.   

Extra subsidie biobased materialen

Er komt een extra bonus op het toepassen van biobased materialen. Momenteel geldt dit alleen voor de particuliere woningeigenaren. Voor de zakelijke markt is dit mogelijk in combinatie met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE), de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) of met de Subsidie voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER).

Subsidie warmtepompen

Warmtepompen moeten vanaf 2024 tenminste voldoen aan minimaal energielabel A++. De subsidiebedragen zijn niet aangepast voor deze warmtepompen. Wel komt er een bonus van 225 euro voor warmtepompen met een A+++ label. Warmtepompen met energielabel A+ of lager komen dus niet meer in aanmerking voor ISDE.

Aanpassing subsidiebedragen zonneboilers en warmtenet

De subsidie voor zonneboilers wordt verlaagd. Er werd naar verhouding veel subsidie aangevraagd voor zonnecollectoren. Met het wijzigen van de subsidiebedragen hoopt RVO overstimulering te voorkomen. Voor zonneboilers met een oppervlakte van 5 t/m 10 m2 wordt de subsidie verlaagd van €1,02 naar €0,55 per kWh. Voor zonneboilers met een oppervlakte groter dan 10m2 wijzigt de subsidie van €0,45 naar €0,28 per kWh.
De kosten voor het aansluiten op het warmtenet worden verhoogd van 3.350 naar 3.775 euro. 

Kleine windturbines

Voor kleine windturbines stelt het kabinet een nieuw budget voor de komende 4 jaar beschikbaar. Het totale budget bedraagt 20 miljoen euro en loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2027.

PV panelen

In 2024 vervalt de gehele ISDE-subsidie voor zonnepanelen (voor de zakelijke gebruiker was dit reeds het geval).

Meer informatie over subsidies?

Mogelijkheden subsidies woningcorporaties

Uitleg ISDE subsidie

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Max.