Interzorg ziet in alle mensen een verhaal. Een verhaal dat met de dag groeit en een leven rijk en waardevol maakt. Daar oog voor hebben, is een belangrijke basis voor de manier waarop Interzorg denkt en doet: in de onderlinge samenwerking, maar vooral ook met cliënten en hun naasten. Door zelfrespect en de kwaliteit van leven centraal te stellen, kunnen cliënten dichtbij zichzelf blijven en hun eigen leven zo goed mogelijk voortzetten. Dat vraagt ook om toenemende aandacht voor milieu en welzijn. 

Duurzaamheid als manier van denken

Die nieuwe weg is door Interzorg vastgelegd in een duurzaamheidsvisie en wordt continu doorontwikkeld om duurzaamheid tot een vast onderdeel van het dagelijkse denken en doen te maken. Losse initiatieven hebben plaatsgemaakt voor een meer weloverwogen aanpak om energie te besparen en op termijn een volledig circulaire bedrijfsvoering te realiseren. Zo maakten LED-verlichting en bewegingssensoren hun intrede en kreeg Interzorg inzicht in de energiestromen van de gebouwen door de meetdata de analyseren. Hiermee werd duidelijk waar sprake was van verspilling en kon het energieverbruik worden teruggebracht. Ook ten aanzien van de energieadministratie bleek de nodige winst te behalen door periodiek contracten en facturen te controleren.

Marcel Kemfers, coördinator onderhoud: “Het agenderen van het onderwerp duurzaamheid  heeft ervoor gezorgd dat we heel gericht investeren in initiatieven die bijdragen aan een schonere toekomst. Zo staat de overstap naar zonne-energie inmiddels hoog op de agenda, waarbij we uiteraard ook goed kijken naar de terugverdientijd.”

Nick Lunenborg, inkoper bij Interzorg: “Het is mooi om te constateren dat onze visie op duurzaamheid niet alleen gedreven wordt door wet- en regelgeving. Interzorg wil zorgdragen voor een beter leven nu, en in de toekomst. Afvalstromen worden circulair gemaakt en hergebruik is voor de inkoop een bepalende factor. Ook is er meer aandacht voor de maatschappelijke waarde in de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van social return.”

Samenwerking Interzorg en INNAX

De laatste jaren heeft INNAX Interzorg op allerlei terreinen ontzorgd en geadviseerd. Wat begon met het verzorgen van meetdiensten en factuurmanagement is uitgegroeid tot een samenwerking in het toekomstbestendig maken van de verschillende zorggebouwen. En ook dat is weer een mooi verhaal, dat met de dag verder zal groeien en bijzonder waardevol is.

Interzorg is eind jaren negentig ontstaan uit het samengaan van negen verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord- en Midden-Drenthe. Iedere locatie brengt een eigen historie, plek in de samenleving, bijzonderheden en aanbod met zich mee. In en rondom de negen locaties wordt daarvoor een breed pakket aan zorg-, behandelings-, woon- en servicemogelijkheden aangeboden. Wonend in collectief verband betreft het zo’n 700 cliënten. In de thuissituatie ontvangen jaarlijks ongeveer 700 cliënten zorg en ondersteuning, waarvan 200 cliënten gebruik maken van de dagactiviteiten die op een aantal locaties worden aangeboden.

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Albert zal snel contact met u opnemen.