Actief bijdragen aan een schoner milieu

Mensen helpen met hun psychische problemen, dat is waar Parnassia Groep zich dagelijks voor inzet. Parnassia behandelt en begeleidt jaarlijks ruim 170.000 patiënten, vanuit meer dan 500 locaties, verspreid over heel Nederland. Naast de continue inzet om de geestelijke gezondheidszorg in Nederland vooruit te helpen, heeft Parnassia de missie om een actieve bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Bernadette: “Die verantwoordelijkheid voelen we voor onszelf en voor toekomstige generaties. Dat is de belangrijkste drijfveer om een duurzaamheidsbeleid op te stellen met concrete ambities voor de hele organisatie. Naast optimaal beheer van de verschillende zorggebouwen is het terugbrengen van het energieverbruik nu een belangrijke kerntaak van onze vastgoedafdeling”. Van een groot aantal gebouwen heeft Parnassia nu exact in kaart hoe de energiestromen lopen en wat het verbruik is. Hiermee wordt duidelijk waar sprake is van verspilling en kunnen gericht maatregelen genomen worden, zoals het optimaal inregelen van klimaatinstallaties. Zo is een goed werkend energiebeheersysteem gecreëerd, conform de wettelijke verplichting voor utiliteitsgebouwen.

Maar ook op andere terreinen worden de ambities waargemaakt, zoals de overstap naar zonne-energie, de vervanging van warmwaterboilers door kleinere elektrische boilers en leidingisolatie. Een stuurgroep coördineert en stimuleert de energieverduurzaming, waarbij gekozen is om een dertigtal gebouwen voor te laten lopen om ervaring op te doen.

Ambities voor de toekomst

Parnassia deelt haar kennis en ervaring graag met andere zorgorganisaties, bijvoorbeeld door samen met Intrakoop een voortrekkersrol te nemen in de aanbesteding van LED-verlichting. De komende jaren wordt het energie- en milieu-informatiesysteem (EMIS) verder doorontwikkeld en gekoppeld aan het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het aandeel hernieuwbare energie wordt uitgebreid en mutaties (renovatie en nieuwbouw) in de vastgoedportefeuille zijn gefocust op verduurzaming. Zo wordt er vanuit verschillende invalshoeken toegewerkt naar duurzaam en comfortabel vastgoed.

Parnassia en INNAX

De samenwerking tussen Parnassia en INNAX begon met de levering van energiemeetdiensten en is gaandeweg uitgebreid met het verzorgen van de energielabels, begeleiding bij het doorvoeren van besparingsmaatregelen en de introductie van een duurzaamheidsmonitor. Bernadette: “INNAX is een professionele organisatie met een brede kennis op het gebied van gebouwverduurzaming, wat tot integrale aanpak leidt. Dit maakt INNAX voor Parnassia de ideale partner in de realisatie van onze duurzaamheidsambities”.

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Albert zal snel contact met u opnemen.