Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De nieuwe subsidieregeling vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling. Met deze regeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in de eigen leefomgeving hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Hoe de subsidie werkt

De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar stelt RVO per type installatie de basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar van aanvraag, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar.

Collectieve opwekking voor woningcorporaties

Net als de regeling verlaagd tarief biedt de nieuwe regeling ook voor woningcorporaties de mogelijkheid om huurders te laten deelnemen in de collectieve opwekking van zonne-energie. Middels een zonne-coöperatie kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare daken in eigendom van de woningcorporatie.

Aanvragen voor onze opdrachtgevers

INNAX staat momenteel verschillende woningcorporaties bij met het aanvragen van de subsidie en het - na toekenning van de aanvraag - oprichten van een zonne-coöperatie. Voor de projecten die zijn ingediend gaat het in totaal om bijna 24.000 panelen die de huurders een mooie verlaging van de woonlasten gaat opleveren.

Mocht u de oprichting van een zonne-coöperatie overwegen, neem dan contact met ons op. Ook als blijkt dat het totaal beschikbare subsidiebedrag bereikt is, is het zinvol om een aanvraag voor te bereiden. De mogelijkheid bestaat dat andere aanvragen worden afgewezen of dat het budget tussentijds wordt verhoogd.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joop.