Verschillen met de huidige regeling

Met de Regeling Verlaagd Tarief krijgen leden van een coöperatie op dit moment een energiebelastingkorting op hun energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. De belangrijkste verschillen met de huidige regeling zijn:

Wijzigingen postcoderoos

Aanleiding voor de aanpassingen

Onder de huidige regeling ontvangen deelnemers voor elke kWh opgewekte zonnestroom een korting op de energiebelasting. Deze werkwijze heeft een aantal beperkingen die tot de keuze voor een subsidie geleid hebben: 

  • de hoogte van de energiebelasting is niet stabiel en zal in de toekomst mogelijk lager zijn 

  • uitbetaling van het voordeel gaat via de energieleverancier van de deelnemers, wat een kostbaar en inefficiënt proces is 

  • het voordeel van een deelnemer is gekoppeld aan zijn/haar eigen elektraverbruik 

Het beschikbare budget

In de huidige regeling is er geen limiet aan het totaal uit te keren voordeel op de energiebelasting. Elk project dat voldoet aan de regels wordt toegekend en de leden ontvangen gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting. Voor de subsidieregeling zal een budgetplafond gaan gelden. De hoogte daarvan is vastgesteld op € 100 miljoen voor 2021.  

Goed om te weten: 

  • Voor reeds gerealiseerde projecten blijft de huidige regeling gelden. 

  • De subsidieregeling wordt jaarlijks langdurig opengesteld en beschikkingen worden op volgorde van binnenkomst verleend. 

  • De subsidie wordt uitgekeerd door de RVO op basis van de werkelijk opgewekte hoeveelheid kWh door de zonnepanelen van het betreffende project.  

  • De subsidie wordt uitgekeerd aan de zonne-coöperatie. De coöperatie verdeelt de subsidie onder haar leden na aftrek van de kosten. Hierdoor is een lid niet meer afhankelijk van het wel of niet meewerken van een energieleverancier. 

  • In de nieuwe regeling moet de coöperatie minimaal 1 lid per 5 kWp hebben. Een coöperatie met bijvoorbeeld 600 panelen moet minimaal 48 leden hebben. 

  • Een subsidieaanvraag (project) moet minimaal bestaan uit 15 kWp (circa 38 panelen) en maximaal 500 kWp (circa 1250 panelen). Een coöperatie mag voor meer projecten subsidie aanvragen. Toekenning gaat per project. 

Vinger aan de pols

Het INNAX Solar team volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de Postcoderegeling op de voet en adviseert u graag over de mogelijkheden van zonne-energie voor uw organisatie. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan vernemen wij dat graag. 

 

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joop.