Meten op werkelijk energiegebruik

Van beleggers tot banken en van adviesbureaus tot producenten, met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment zeggen de organisaties dat ze zelf hun eigen gebouwen versneld gaan verduurzamen plus klanten actief gaan meenemen. Bovendien spreken zij ook de overheid aan. Het Paris Proof Commitment stelt namelijk: meet op werkelijk energiegebruik, want energielabels geven lang niet altijd een goed beeld van hoe energiezuinig een gebouw is. Meten op werkelijk gebruik is een eenvoudigere aanpak, zeggen de ondertekenaars. Met de label C-plicht, Wet Milieubeheer en de Erkende Maatregelen worden wel stappen gezet, maar deze zijn vooral gericht op de korte termijn. Paris Proof is het doel dat zowel op korte als lange termijn de markt in beweging brengt. En het sluit daarmee goed aan op de in het Klimaatakkoord opgenomen verplichting tot het laten opstellen van routekaarten. Dat is al een eerste stap voor een langetermijnaanpak, sturen op werkelijk gebruik is een logisch vervolg.

Wat is Paris Proof?

Paris Proof is de term die DGBC heeft geïntroduceerd als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om zo binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Want dat is nodig. Gebouwen moeten ingrijpend worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. De energie die nog wordt gebruikt, komt van duurzame energiebronnen. Aangezien die duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen, moeten gebouwen zo worden ingericht dat ze gemiddeld nog maar een derde van hun energiebehoefte hebben. Dan is een gebouw Paris Proof.

Zelf aan de slag

Het Paris Proof Commitment is bijzonder, omdat het geen loze belofte is. De ondertekenaars van het Commitment doen namelijk niet alleen een oproep aan de overheid, maar nemen ook zelf verantwoordelijkheid. Of sterker: ze hebben de eerste stappen richting Paris Proof al gezet. Ze zeggen dan ook dat ze zich zullen inspannen om hun eigen vastgoed naar het niveau van Paris Proof te brengen, maar ook de partijen om hen heen in beweging te brengen. En dat is hard nodig, want de gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland. In het Commitment vragen DGBC en de ondertekenaars aan de overheid om ‘launching customer’ te worden en Paris Proof te omarmen, ook voor het eigen vastgoed. De overheid zou vanaf nu moeten gaan meten op werkelijk energieverbruik, met als voordeel dat het makkelijker te monitoren en te handhaven is.

Bekijk op parisproofcommitment.nl alle ondertekenaars.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Jörgen.