Het energielabel

De verplichting breng je in beeld door een energielabel voor kantoren te laten opnemen, het zogenaamde energielabel utiliteitsbouw. Met dit energielabel wordt aangetoond hoe energiezuinig een gebouw nu is. Het energielabel maakt ook duidelijk welke energiebesparende maatregelen moeten worden genomen om te verduurzamen. Het energielabel is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe kantoren, zowel bij verkoop, verhuur of oplevering.

Heb je eerder al een energielabel laten opstellen? Dan kun je direct kijken naar de voor de hand liggende aanpassingen:

 • Het algehele verbruik verminderen middels isoleren, LED verlichting, aanwezigheid schakeling, aanpassen van de regeltechniek.
 • Toepassen van zonnepanelen voor opwekken van duurzame stroom.
 • Omschakelen naar een hybride oplossing voor bestaande ketels met gebruik van warmtepompen.
 • Het omzetten naar lage temperatuur verwarming, indien mogelijk.

Ons advies: laat een kosten-baten analyse uitvoeren waarbij ook de maatregelen naar label B of A worden meegenomen. Uit onze data blijkt dat deze labelsprong in 20% van de gevallen met een acceptabele meerinvestering gerealiseerd kan worden. 

Stappenplan voor de Label C-verplichting

Stap 1

Ga na of de verplichting voor jouw kantoor van toepassing is

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoor- en nevenfuncties in het gebouw <100m² is;
 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Stap 2

Heeft jouw kantoor al een energielabel?

Via de website van RVO kun je eenvoudig het huidige energielabel opvragen. Als het energielabel minimaal C is dan voldoet het reeds aan de verplichting voor 1 januari 2023. In het geval er nog geen energielabel voor het gebouw is, of het energielabel D of slechter is, dan zijn de vervolgstappen nodig zoals hierna omschreven.

Via de GIS-viewer kun je nagaan of het kantoor als zodanig geregistreerd staat.

(Let op: De GIS-viewer is niet leidend, het betreft een indicator. Het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor de handhaving zal altijd naar de actuele situatie kijken. Geen kantoorfunctie in GIS betekent dus niet dat je vrij bent van de verplichting.)

Stap 3

Stappen om naar minimaal naar energielabel C te gaan

Hierin zijn een aantal opties mogelijk:

a) Als het kantoor al voldoet aan de eisen voor minimaal label C dan kun je een energielabel laten opstellen door een bedrijf dat een ‘Energielabel utiliteitsbouw’ mag afgeven. Twijfel je of het kantoor voldoet dan kun je eerst een energiescan laten uitvoeren.

b) Als het kantoor niet voldoet aan de eisen voor minimaal label C dan kun je in 4 stappen naar energielabel C (of beter):

 1. Vraag een maatwerkadvies aan
 2. Verken financiële regelingen
 3. Voer de maatregelen uit
 4. Laat een (nieuw) energielabel opstellen


Dit stappenplan is ook terug te vinden op de website van RVO, waar dit met adviezen is uitgewerkt.

Stap 4

Bedrijven die een ‘Energielabel utiliteitsbouw’ mogen maken

De bedrijven die een energielabel voor kantoren kunnen opstellen, worden in een landelijk register bijgehouden. Via de website van Centraal Register Techniek kun je bedrijven uit de omgeving selecteren. 

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Joost zal snel contact met u opnemen.