Interactie

Worden uw energiebesparingsplannen niet goed ontvangen door uw bewoners? Gaan de hakken in het zand als u het plan presenteert? Wij adviseren u om vroegtijdig te starten met het betrekken van uw bewoners, bewust te kiezen voor de communicatiemiddelen die u inzet en de interactie aan te gaan. Op deze manier creëert u draagvlak, vertrouwen en enthousiasme voor energiebesparing en renovatie.

Duidelijk proces en communicatie

Wij bieden ondersteuning bij communicatiecampagnes die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van uw bewoners. Dit doen wij bij alle fases van energiebesparingsprojecten, vanaf het eerste initiatief, bij de planvorming, realisatie tot en met de monitoring achteraf. Wij helpen om duurzaamheidsbeleid om te zetten in succesvolle communicatieplannen en voeren de benodigde acties uit.

Suzanne Wammes vertelt in een interview over de rol van bewonerscommunicatie en wanneer je deze het best kunt inschakelen.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Suzanne zal snel contact met u opnemen.