Uitdagingen energieadministratie

Sinds 2010 verzorgt INNAX de collectieve inkoop van groene elektriciteit en gas voor Newomij. Ook is destijds gestart met het bewaken van de contracten voor hun gebouwenportefeuille. Aanleiding hiervoor was de behoefte van Newomij om meer grip te krijgen op hun energieadministratie. Er waren uitdagingen op het gebied van budgetbegrotingen, mutaties en boetes bij tussentijdse beëindiging, late eindafrekeningen en uitlegbaarheid van de leveringstarieven richting de huurders. Door alle aansluitingen in één contract onder te brengen ontstond overzicht en uniformiteit.

Verzamelen meetdata

Een logische vervolgstap was dat INNAX ook de energiebemetering voor haar rekening ging nemen om vervolgens alle energiedata op één plek te verzamelen. Met gebruik van Eview kon gedetailleerd worden ingezoomd op de meetdata en aansluitingen met elkaar vergeleken worden. Daarmee werd de controle van de energiefacturen een stuk eenvoudiger.

Gecontracteerd vermogen

Een ander aandachtspunt betrof de gecontracteerde vermogens die overeengekomen zijn met de netbeheerders. Die zijn we gaan monitoren en verlagen indien dit mogelijk was. Netbeheerders doen dat nu eenmaal niet uit eigen beweging.

Factuurmanagement

Om de administratieve afdeling van Newomij verder te ontlasten heeft INNAX het proces van facturatie en eindafrekeningen gaandeweg volledig uit handen genomen. Aanvullend werden budgetprognoses gemaakt en doorlopend bewaakt. De proceskosten voor Newomij zijn sindsdien aanzienlijk verlaagd.  

Paris Proof Partnership

In 2021 zijn INNAX en Newomij gaan kijken welke strategie nodig is om de vastgoedportefeuille toekomstbestendig te verduurzamen. Er ontstond binnen Newomij een toenemende behoefte om een generatie-overstijgende visie te hebben. In 2022 heeft dit geleid tot een partnership met als doel de Paris Proof norm te gaan halen voor alle gebouwen.

In het partnership komen alle bouwstenen bij elkaar en zorgt de Paris Proof Monitor ervoor dat data wordt vertaald naar managementinformatie en richting geeft in de vorm van routekaarten: hoe het vastgoed verduurzaamd kan worden met concrete doelen op het gebied van verbruiksreductie en een verlaging van de CO2 footprint. Daarbij werkt de monitor als bindmiddel tussen alle stakeholders, zowel intern als extern.

 

Feiten en cijfers

De behaalde voordelen met Grip op energie:

  • Een duurzame en verantwoorde inkoopstrategie
  • (faal) kostenverlaging
  • Alle data op 1 plek
  • Inzicht in de energiestromen
  • Uniformiteit in de administratie
  • Volledige ontzorging

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Etienne.