De energiemarkt en het effect op de energieinkoop

Energie is een belangrijke kostenpost voor bedrijven en organisaties, en het is dan ook van groot belang om de energie-inkoop goed te regelen. Door slim in te kopen, kunnen bedrijven kosten besparen en hun CO2-voetafdruk verlagen. Energieprijzen zijn volop in beweging en zeer gevoelig voor factoren die een emotioneel karakter hebben. Denk hierbij aan olie, gas, emissierechten, en onzekerheden in de wereld. Een duidelijk bewijs is het conflict tussen Rusland en Oekraïne en het effect wat het heeft op de wereldeconomie.

Hoge energiekosten

Energiekosten kunnen een grote impact hebben op de het financiële resultaat van bedrijven en organisaties. De afgelopen jaren zijn de energieprijzen sterk gestegen. Dit komt onder andere door een groeiende vraag naar energie en de stijgende kosten voor grondstoffen zoals olie en gas. Dit heeft geleid tot hoge energierekeningen en druk op de financiële resultaten van bedrijven.

Goedkoper en slimmer inkopen

Een van de manieren om de kosten te verlagen is door slimmer en goedkoper in te kopen. Hierbij is het van belang om de juiste inkoopstrategie te hanteren en gebruik te maken van de mogelijkheden die de energiemarkt biedt. Er zijn verschillende inkoopstrategieën mogelijk, zoals vaste prijs, variabele prijs en een combinatie van beide.

Een vaste prijs biedt zekerheid en stabiliteit, terwijl een variabele prijs kan zorgen voor besparingen op de korte termijn. Door gebruik te maken van een combinatie van beide strategieën kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van beide opties.

De juiste energie-inkoopstrategie

Voor het vaststellen van een inkoopstrategie die het beste bij u past inventariseren wij uw portefeuille en bespreken met u, uw duurzaamheids ambities. Wij brengen de risico's in kaart en adviseren welke opties voorhanden zijn. Denk hierbij ook aan het inkopen van energie op de korte- en lange termijn. Wij kunnen uw aanbesteding volledig uit handen nemen en onderhandelen totdat het gewenste resultaat is bereikt. INNAX monitort de energiemarkt dagelijks en adviseert wanneer en waarom prijzen dienen te worden vastgesteld.

Inkoop duurzame energie

Een goede inkoopstrategie houdt rekening met de inkoop van duurzame (groene) energie. Door te kiezen voor de inkoop van groene, duurzame energie dragen bedrijven bij aan een duurzame toekomst en verlagen zij hun CO2-uitstoot. Er zijn verschillende soorten groene energie. Denk aan zon, wind, water, biomassa of combinaties daarvan, allemaal met verschillende CO2-prestaties.

Naast het inkopen van groene energie kunnen bedrijven ook zelf investeren in een installatie om duurzame energie op te wekken.

Aansluitingenbeheer

Het is een hele klus om de risico’s uit de portefeuille te filteren voordat er ingekocht wordt, maar het bijhouden is bijna net zo belangrijk. Als aanvulling op de inkoop, voeren wij ook het aansluitingenbeheer uit. Onze specialisten houden de contracten van uw gebouwenportefeuille bij en bewaken deze. Mutaties kunt u eenvoudig via onze online portal indienen en volgen. Zo kunt u zich concentreren op uw eigen business.

Kosten verlagen door gecontracteerd vermogen

Wanneer heeft u voor het laatst uw gecontracteerd vermogen gecontroleerd? Ook met het verlagen van dit vermogen zijn aanzienlijke besparingen te realiseren. Met Fleximax biedt INNAX u de mogelijkheid uw gecontracteerd vermogen te bewaken. Dit doen wij op basis van, al dan niet door INNAX gemeten, meetgegevens van uw aansluitingen. Daarnaast adviseren wij ook over de mogelijkheden tot het verlagen van dit vermogen.

Grip op energie

Besparen op energie en kosten dankzij effectief energiemanagement

Besparen op het energieverbruik van gebouwen begint met inzicht. Om hier stappen in te zetten is het zaak om alle aspecten van energie te bekijken, want de winst zit meestal in het ontdekken van slimme combinaties. Die kun je pas zien, nadat voldoende relevante data zijn verzameld.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Etienne zal snel contact met u opnemen.