Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een vervanger van de fiscale regeling verlaagd tarief (ook wel bekend als postcoderegeling). Met deze subsidieregeling stimuleert RVO om in coöperatief verband hernieuwbare elektriciteit door bijvoorbeeld zonne-energie op te wekken. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Hiermee ontvangt de VvE of zonnecoöperatie 15 jaar een gegarandeerd bedrag voor de opgewekte stroom.

Hoe het werkt

Als woningcorporatie neemt u het besluit om zoveel mogelijk daken vol te leggen met zonnepanelen. INNAX beschouwt deze daken, maakt legplannen, onderhoudt het contact met netbeheerders en richt een zonnecoöperatie op. De opgerichte zonnecoöperatie vraagt de subsidie aan bij RVO. Resultaat: daken worden optimaal benut voor de opwek van duurzame energie, woningen zijn voorbereid op toekomstige aanpassingen (all-electric), ze krijgen een beter energielabel en zorgt voor woonlastenverlaging door alle bewoners mee te laten profiteren van de opgewekte zonnestroom.

Doorlooptijd projectuitvoering: maximaal 1,5 jaar. Voordeel voor huurders: 15 jaar.

Mogelijke verhoging budget

Voor dit jaar is de subsidiepot nagenoeg leeg, echter deze wordt zeer waarschijnlijk op korte termijn aangevuld. Mocht u een aanvraag overwegen dan is het zinvol om deze alsnog voor te bereiden. Ook voor een tijdige aanvraag van de subsidie in 2022. Wij ondersteunen u graag bij het selecteren van de daken en het indienen van de subsidieaanvragen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Lees meer over

 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joop.