SCE vervangt de postcoderoosregeling

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling. Met deze subsidieregeling stimuleert RVO om in coöperatief verband hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Een VvE of energiecoöperatie ontvangt 15 jaar een gegarandeerd bedrag voor de opgewekte stroom. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in de eigen leefomgeving hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Hoe werkt de SCE subsidie?

De SCE stimuleert lokale coöperaties om gezamenlijk hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of windturbines, te installeren. Deze coöperaties kunnen bestaan uit buurtbewoners, bedrijven, of andere belanghebbenden die willen investeren in groene energie. 

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar stelt RVO per type installatie de basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar van aanvraag, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar.

Woningen verduurzamen met SCE

Voor het verduurzamen van woningen biedt de SCE subsidie een paar voordelen. Door deel te nemen aan een coöperatief energieproject kunnen woningeigenaren of woningcorporaties niet alleen bijdragen aan de (verplichte) vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook profiteren van lagere energiekosten als eigenaar of de energielasten verlagen voor de bewoners als woningcorporatie.

Collectieve opwekking voor woningcorporaties

Net als de regeling verlaagd tarief biedt de nieuwe regeling ook voor woningcorporaties de mogelijkheid om huurders te laten deelnemen in de collectieve opwekking van zonne-energie. Middels een Delen Duurzame Energie coöperatie, de opvolger van de zonnecoöperatie, kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare daken in eigendom van de woningcorporatie. Als woningcorporatie neemt u het besluit om zoveel mogelijk daken vol te leggen met zonnepanelen. INNAX beschouwt deze daken, maakt legplannen, onderhoudt het contact met netbeheerders en richt een energiecoöperatie op. De opgerichte Delen Duurzame Energie coöperatie vraagt de subsidie aan bij RVO.

Het resultaat: daken worden optimaal benut voor de opwek van duurzame energie, woningen zijn voorbereid op toekomstige aanpassingen (all-electric), ze krijgen een beter energielabel en het zorgt voor woonlastenverlaging door alle bewoners mee te laten profiteren van de opgewekte zonnestroom.

Lees meer over de Delen Duurzame Energie 

 

Wat er is veranderd

Van belastingmaatregel naar subsidie

Op 1 april 2021 heeft de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking de Regeling Verlaagd Tarief vervangen.

Hiernaast vindt u de belangrijkste verschillen van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) met de postcoderoosregeling. 

Neem contact op

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Joop zal snel contact met u opnemen.