Nieuw: rapportages voor verrekeningen

Steeds meer gebouweigenaren en -huurders maken gebruik van tussenmeters. Zowel voor het afrekenen van energiekosten als voor inzicht om energie te besparen en verder te verduurzamen.

In de praktijk zien we dat er vaak nog optellingen en onderlinge verrekeningen tussen de waarden van de tussenmeters uitgevoerd moeten worden om tot de af te rekenen vergoedingen te komen. Dat hebben we met een nieuw rapportageformat opgelost. U ontvangt periodiek een overzicht van de te facturen verbruiken per huurder. Daarin zijn de diverse verrekeningen al verwerkt.

Tussenmeters

Een hoge mate van datanauwkeurigheid is ook bij tussenmeters belangrijk. U moet kunnen vertrouwen op de informatie van de meter. Het is daarom belangrijk om MID-gecertificeerde meters te hanteren met een hoge nauwkeurigheid en lage afwijking. Een MID-gecertificeerde meter is wettelijk verplicht als er afgerekend wordt tussen verschillende partijen.

Als gecertificeerd meetbedrijf zorgen we voor gevalideerde meetdata. Hiermee sluiten we discussie over verbruiken tussen verhuurder /eigenaar en huurder uit.

Inzicht voor energiebesparing en verduurzamen

Wilt u de huurder verder helpen met energiebesparing en verduurzamen? Als u dat wilt, kunnen we de huurder in detail inzage geven in haar energieverbruik. Dat doen we met onze online portal Eview. Daarin kunnen we de energieverbruiken presenteren die door de tussenmeters zijn gemeten. Uiteraard krijgen de individuele huurders alleen toegang tot eigen verbruiksgegevens.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Harold.