Overgangsregeling bestaande aanvragen

De overgangsregeling is als volgt: de huidige situatie van de woningen is reeds aangetoond op basis van de EI. De situatie ná verbetering van de woning moet ook aangetoond worden op basis van de EI (en dus niet op basis van de BENG 2-indicator). De reden hiervoor is dat door de nieuwe indicator woningen te gunstig of te ongunstig beoordeeld zouden worden. Om het mogelijk te maken om in de toekomst de EI te bepalen, zullen softwarepartijen de huidige versie van de software tot eind 2022 beschikbaar houden. RVO heeft een aparte database waarop afgemeld kan worden voor dit doel.

Nieuwe labels op basis van NTA8800

Bovenstaande werkwijze is alleen bedoeld voor de RVV-Verduurzaming aanvragen. Er kan via deze weg geen nieuw energielabel verkregen worden. Dat kan na 1 januari 2021 uitsluitend met de nieuwe software op basis van de NTA8800. Om een nieuw energielabel te krijgen moet de woning dus ook middels de nieuwe software ingevoerd en afgemeld worden.

Als er in de toekomst een nieuwe RVV-Verduurzaming zal zijn, dan zullen nieuwe aanvragen volledig op basis van de NTA8800 zijn.

Voorwaarden RVV-Verduurzaming aanvraag

De RVV-Verduurzaming is een fiscale regeling, waarbij de verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op de verhuurderheffing. Verhuurders komen in aanmerking wanneer wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van bestaande huurwoningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens. De hoogte van de fiscale korting is afhankelijk van de verbetering van het NTA8800 energielabel van de woning. De belangrijkste voorwaarden voor de RVV-Verduurzaming zijn:

  • De energieprestatie van de woning verbetert met ten minste 3 stappen in de energielabelklasse van de NTA8800.
  • De woning heeft ná renovatie minimaal energielabelklasse B of hoger.
  • Er geldt een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA8800.
  • De renovatiewerkzaamheden moeten binnen 3 jaar na de aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.
  • Renovatiewerkzaamheden mogen pas starten ná opname en afmelden van de woning door een NTA8800 gecertificeerd EP-adviseur.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Max zal snel contact met u opnemen.