Voorgenomen klassenindeling energielabels

Voor nieuwbouw worden er eisen gesteld aan drie BENG-indicatoren en een indicator voor temperatuuroverschrijding (om oververhitting te voorkomen). Voor bestaande woningen zijn er geen eisen. De klassenindeling voor het energielabel wordt bepaald op basis van BENG 2 (primair fossiel energiegebruik). De koppeling tussen het energielabel en het Woningwaarderingsstelsel (WWS) blijft gehandhaafd. De nieuwe grenzen zijn als volgt:
 

Energielabel BENG 2 (kWh/m2 jaar) WWS eengezins-woningen WWS meergezins-woningen
A++++ Primair fossiel energiegebruik ≤ 0 44 40
A+++ 0 Primair fossiel energiegebruik ≤ 50 44 40
A++ 50 Primair fossiel energiegebruik ≤ 80 44 40
A+ 80 Primair fossiel energiegebruik ≤ 110 40 36
A 110 Primair fossiel energiegebruik ≤ 165 36 32
B 165 Primair fossiel energiegebruik ≤ 195 32 28
C 195 Primair fossiel energiegebruik ≤ 255 22 15
D 255 Primair fossiel energiegebruik ≤ 300 14 11
E 300 Primair fossiel energiegebruik ≤ 345 8 5
F 345 Primair fossiel energiegebruik ≤ 390 4 1
G  Primair fossiel energiegebruik > 390 0 0

Er zijn 2 nieuwe A-klassen bijgekomen (+++ en ++++) speciaal voor zeer energiezuinige woningen. De puntentelling voor WWS is verder ongewijzigd.

Mogelijke labelverschuivingen

De overgang van de huidige bepalingsmethode (NEN7120) naar de nieuwe systematiek zorgt ervoor dat labelverschuivingen kunnen optreden. Daarbij is geprobeerd om het aantal verschuivingen te minimaliseren. De helft van de woningen behoudt het eigen label en bij 90% is er hooguit 1 label verschil (naar boven of naar beneden). Het is niet verplicht om direct alle woningen af te melden met de nieuwe methodiek. Bestaande energielabels zijn 10 jaar geldig.

Nieuwe inspecties nodig

Bij de nieuwe rekenmethodiek horen ook nieuwe en andere invoergegevens. Voordat een woning afgemeld kan worden moet de woning eerst opnieuw bezocht worden om alle gegevens vast te stellen. De software faciliteert wel een conversie van bestaande data waarbij allerlei aannames gemaakt worden over de nieuwe gegevens (net als bij de overgang naar het Nader Voorschrift). Dit geeft een indicatie van de BENG 2-score maar is nog geen definitieve waarde.

Onderscheid adviseurs

Er komt een onderscheid tussen adviseurs voor nieuwe gebouwen en adviseurs voor bestaande gebouwen. Ook de adviseurs die berekeningen maken voor de omgevingsvergunning moeten gecertificeerd zijn. Bestaande adviseurs worden bijgeschoold en moeten examen doen voor de NTA8800.

Representativiteit

De eisen voor representativiteit zijn aangescherpt. Als gevolg hiervan moeten er meer woningen opgenomen worden. In combinatie met het toegenomen aantal invoergegevens verwachten wij een verhoging van de kosten voor een opname.

Doe-het-zelf label vervalt

Het vereenvoudigd (doe-het-zelf) label, vooral toegepast bij verkoop van particuliere woningen, komt te vervallen. Ook particuliere woningen moeten vanaf 2021 opgenomen worden conform NTA8800. Dat zal leiden tot een toenemende marktvraag en geeft extra druk op de vraag naar gecertificeerde adviseurs.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Mark zal snel contact met u opnemen.