Nieuwe bepalingsmethode

Met het invoeren van de nieuwe methodiek is het niet verplicht om direct alle gebouwen opnieuw af te melden. Bestaande energielabels zijn 10 jaar geldig. Wel is het mogelijk dat de nieuwe systematiek ervoor zorgt dat labelverschuivingen kunnen optreden. Indien een energielabel in de nieuwe methodiek bepaald is volgens de detail/nieuwbouwmethodiek, zal ieder volgend energielabel ook via de detail/nieuwbouwmethodiek moeten worden opgesteld.

In de tabel hieronder worden de grenzen per functie weergegeven. Indien er meerdere functies in het gebouw aanwezig zijn, zal er een gewogen gemiddelde genomen tussen de waardes om de labelklasse te bepalen.  Voor nieuwbouw en omgevingsvergunningen (voorheen EPC) gelden alle drie de BENG-indicatoren.

Energielabelklasse voor gebouwen volgens de NTA8000

Om het energielabel volgens de nieuwe methodiek te bepalen, dient er een nieuwe inspectie te worden uitgevoerd om de nieuw in te voeren parameters vast te stellen. Voor Utiliteit is nog geen conversie van de bestaande data naar de nieuwe invoer beschikbaar, op termijn is de verwachting wel dat deze er zal komen.

Onderscheid NTA8800 adviseurs

Er is een onderscheid gemaakt tussen de adviseurs voor bestaande bouw en nieuwbouw/omgevingsvergunningen. Adviseurs die gediplomeerd zijn voor Utiliteit mogen ook het vergelijkbare niveau woningen registreren. Bestaande adviseurs moeten herexamen doen voor de NTA8800.

Kantoren energielabel C

Alle kantoorgebouwen in Nederland met een bruto vloeroppervlak van 100 m2 of meer, moeten op 1 januari 2023 beschikken over minimaal energielabel C of beter. Dit is niet van toepassing op gebouwen met een andere functie dan kantoor, gebouwen met een kantoorfunctie kleiner dan 50% van de totale functie en monumentale panden. Indien aangetoond kan worden dat de maatregelen om minimaal energielabel C te behalen niet binnen 10 jaar terug te verdienen zijn, vervalt deze verplichting ook.

Vabi Assets

Voor woningbouwcorporaties en beheerders van woningen is Vabi Assets beschikbaar die inzicht geven in de labels van de woningen. Sinds de NTA8800 is het ook mogelijk om hier Utiliteitsgebouwen aan toe te voegen via een aparte module. Echter zolang er geen conversietool is, dient het overzetten van de labels handmatig te gebeuren.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Nico zal snel contact met u opnemen.