Grip op liftbeheer

Veel lifteigenaren hebben problemen met het beheer van hun liftinstallaties. De oorzaken zitten meestal in een grote diversiteit aan contracten, meerdere contractpartijen en verschillende installaties. Doelmatig liftbeheer vraagt om een gestructureerde organisatie en aanpak. We zetten het hier in 4 stappen uiteen:

1. Nulmeting

De nulmeting en het bepalen van de onderhoudsstrategie wordt uitgevoerd volgens de NEN2767-methodiek. Ook worden de onderhoudscontracten en service afspraken met leveranciers geïnventariseerd. Aan de hand van het gewenste prestaties van de liftinstallaties en afstemming met de huisvestingsstrategie van de eigenaar of gebouwgebruikers, wordt de onderhoudsstrategie voor de liftinstallaties bepaald. Het huisvestingsbeleid bepaalt de onderhoudsscenario’s en geeft mede richting aan het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

2. Opstellen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor liften

Aan de inspectiegegevens vanuit de nulmeting worden de wettelijke eisen, energie- en veiligheidsaspecten toegevoegd. Hiermee worden verschillende onderhouds- en verduurzamingsscenario’s op basis van Total Cost of Ownership (TCO) opgezet en afgestemd met het huisvestingsplan. Het MJOP geeft zo een totaal inzicht in de onderhoudskosten, verbeter- en verduurzamingsmogelijkheden en in de benodigde investeringen voor de korte en lange termijn.

3. Van inspanningsverplichting naar prestatie

Om het dagelijks onderhoud goed in te richten en te borgen wordt een prestatiecontract opgesteld. De prestaties zijn afgestemd op de eisen van gebouwgebruiker. De wensen en prestatie-eisen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

4. Beheer

Inzicht en goede communicatie tussen alle betrokkenen is voor een doelmatig liftbeheer van groot belang. Bij het beheer staat de gebruiker centraal en wordt de eigenaar ontzorgd. Kwaliteitsborging gebeurt door onafhankelijke begeleiding bij storingen, factuurcontrole en periodieke toetsing van de SLA. Dat geeft zekerheid over de prestaties van de serviceleveranciers en de eigenaar houdt overzicht. Hiermee is hij verzekerd dat wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen, zorgplicht en bedrijfszekerheid van de liftinstallatie.

Door een gestructureerde organisatie en te sturen op kwaliteit kunnen de kosten voor het onderhoud en beheer tot ca. 30% gereduceerd worden, terwijl de gebruikerstevredenheid stijgt en operationele risico’s worden verminderd.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Gertjan zal snel contact met u opnemen.