Ondersteuning

De survey kent diverse onderzoeksgebieden. Zo worden de beleidsplannen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid onder de loep genomen, de milieuprestaties van vastgoedportefeuilles en de naleving en realisatie. Tevens de uitstoot van broeikasgassen en afvalstromen, de vrijwillige standaarden en certificeringssystemen en in hoeverre deelnemers de wet- en regelgeving nakomen.

GRESB tips voor een effectieve output

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is inmiddels gemeengoed in de vastgoedsector. Aan het meest recente onderzoek hebben 1520 bedrijven wereldwijd deelgenomen. Het aantal deelnemers aan de benchmark groeit vooral de laatste jaren hard, waardoor stilzitten geen optie is voor organisaties die MVO hoog op de agenda hebben staan. Voor wie de score ten opzichte van vorig jaar wil verbeteren, heeft INNAX vier tips.

GRESB rapporteert over de Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten van de vastgoedportefeuille. Een ijkpunt waar steeds meer institutionele beleggers rekening mee houden in hun beleggingsstrategie. Een groot deel van de GRESB survey betreft gebouwinformatie en inzicht in de energie- en afvalstromen. INNAX heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op dit gebied en raadt het volgende aan:

  1. Lees de energiemeters op afstand uit. De realtime en dus accurate registratie van de energiestromen kan alleen op deze manier goed geborgd worden.
     
  2. GRESB vraagt om data aan te leveren op drie niveaus: tenant space, common areas en outdoor / parking space. Voor veel organisaties nog een uitdaging. Echter met telemetrische meters op strategisch geplaatste locaties, is deze informatie eenvoudig te verzamelen.
     
  3. Energiecertificaten bieden inzicht in de energieprestatie van gebouwen. Dit is eveneens waardevolle informatie voor de GRESB survey. Heeft u deze nog niet voor uw portefeuille, dan is het raadzaam om ze alsnog op te laten stellen.
     
  4. GRESB biedt inzichten en stimuleert duurzaamheid, een ideaal startpunt van waaruit u mogelijke besparingen en verduurzamingsopties kunt lokaliseren én realiseren.

 

GRESB Partner

Ten aanzien van GRESB ondersteunt INNAX bij het verzamelen en managen van verbruiksdata en analyseert deze. Hiermee wordt grip op het energiemanagement verkregen én inzichten die de basis zijn voor gerichte besparingsmaatregelen. Dit maakt de weg vrij voor een concrete verduurzamingsroute en jaarlijkse verbetering van de GRESB-score.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke benchmark die vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt en vergelijkt op hun duurzaamheidsprestaties. Op basis van de GRESB-score kunnen fondsmanagers het duurzaamheidsbeleid tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren. INNAX is premier partner van GRESB Nederland.

Grip op energie

Besparen op energie en kosten dankzij effectief energiemanagement

Besparen op het energieverbruik van gebouwen begint met inzicht. Om hier stappen in te zetten is het zaak om alle aspecten van energie te bekijken, want de winst zit meestal in het ontdekken van slimme combinaties. Die kun je pas zien, nadat voldoende relevante data zijn verzameld.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Luuk zal snel contact met u opnemen.