Europese Energie-Efficiency Richtlijn

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Sinds 1 juli 2019 moet het energie-auditverslag digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft de plicht dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag te doen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Criteria auditplicht

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als uw organisatie:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Vrijstelling van de auditplicht

Het is mogelijk om op alternatieve wijze invulling geven aan de auditplicht. Daarvan is sprake als er:

  • een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem wordt toegepast: ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.
  • aan een keurmerk voldaan wordt dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Optimaliseer uw energiegebruik

INNAX heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van energie-audits en weet de resultaten hiervan te vertalen naar concrete besparingsmaatregelen. Zo bent u ervan verzekerd dat u in de komende vier jaar uw energiekosten vermindert en uw energiegebruik optimaliseert. Tevens voldoet u met onze ondersteuning aan alle verplichtingen zoals gesteld in de EED.

Met de aanpak van INNAX bent u verzekerd van:

  • een digitaal proces voor maximale ontzorging.
  • het tijdig voldoen aan de auditplicht. 
  • advies afgestemd op uw ambities.
  • actueel inzicht in de status van uw gebouwen. 

 

 

Van EED naar Paris Proof

Digitaal proces voor maximale ontzorging

De EED Energie-audit is een verplichting die zich, net als de informatieplicht, elke vier jaar herhaalt. INNAX helpt voor beide plichten het proces te digitaliseren en besparingsmaatregelen door te voeren. Met de Paris Proof Monitor heeft u actueel inzicht in de status van uw gebouwen en waar uw organisatie staat op de verduurzamingsroute naar Paris Proof

Download de infographic

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.