Alle brandveiligheidsaspecten in beeld

Om de brandveiligheid van gebouwen te optimaliseren, beschouwen wij uw pand bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. Hiermee komen alle relevante brandveiligheidsaspecten in samenhang aan bod. U kunt er zeker van zijn dat u, na een brandveiligheidstraject met onze experts voldoet aan de wettelijke brandveiligheidsnormen, er geen onnodig hoge kosten zijn gemaakt en de gebruikers van uw pand verzekerd zijn van optimale veiligheid.

Brandpreventie en ontruiming

Een belangrijk kenmerk van onze adviseurs is dat zij allemaal praktische ervaring hebben op het gebied van veiligheid, techniek en milieu. Daardoor zijn ze in staat om bevindingen uit rapportages van controlerende organisaties of het bevoegd gezag op waarde te schatten. Soms blijkt dat een pand eigenlijk toch voldoet door al aanwezige voorzieningen. Aanvullende maatregelen zijn dan niet nodig. In andere gevallen kunnen zij goedkopere alternatieven voor voorgestelde maatregelen bedenken zonder dat op de veiligheid wordt ingeboet. Tijdens de (her)controle van uw pand zullen zij de inspecteur te woord staan bij het bespreken van de gerealiseerde maatregelen.

Onafhankelijkheid en kennis van de markt

Omdat wij geen eigen operationele diensten hebben, bestaat er geen binding met uitvoerende partijen en leveranciers. Hierdoor is onze onafhankelijkheid gewaarborgd, waardoor we altijd op zoek zijn naar de beste maatregelen voor u.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.