Bouwfysica is berekenen en plannen

Daarom moet eerst de vraag helder zijn: welk comfort is precies gewenst? Wat zijn de marges en hoe vaak per jaar mogen die worden opgezocht? Licht en lucht, ventilatie, vocht en tocht, samen bepalen ze het comfort. Door van te voren goed na te denken over het ontwerp van een gebouw en gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen zoals natuurlijke ventilatie, daglicht, zonne- en windenergie is de beste oplossing is zelden ‘standaard’. Het is belangrijk om professioneel advies en ondersteuning te krijgen op het gebied van bouwfysica om ervoor te zorgen dat uw gebouw duurzaam en comfortabel is. 

Installatie-, bouwtechnicus en constructeur

Samenwerken met installatietechnici, maar ook met constructeur en bouwtechnicus. Integratie vanaf het eerste concept tot en met het laatste detail. Alleen dan ontwikkel je wat nodig is: niet alledaagse oplossingen, nét even anders, geen optelsom van goede oplossingen op deelgebieden, maar de beste oplossing voor het totaal. INNAX houdt zich binnen de bouwfysica bezig met onderstaande deelgebieden:

Invloed van bouwfysica op geluid

Geluid of akoestiek is een belangrijk onderdeel van bouwfysica. Het bepaalt hoe geluid zich gedraagt in een gebouw en hoe goed het geluid geïsoleerd is. Goede akoestiek is belangrijk voor het comfort van de mensen die in het gebouw wonen of werken.

Energieverbruik en bouwfysica

Gebouwen verbruiken voornamelijk energie voor verwarming en verlichting. Het ontwerp van een gebouw speelt een belangrijke rol bij het verminderen van het energieverbruik. Door slim gebruik te maken van isolatiematerialen kan het warmteverlies worden beperkt. Ook kan er gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen om gebouwen van energie te voorzien.

Het gebruik van (dag)licht, zon en schaduw

Daglicht is een natuurlijke en gratis lichtbron die gebruikt kan worden om gebouwen te verlichten. Het gebruik van daglicht kan bijdragen aan het creëren van een aangename leef- en werkomgeving, het reduceren van het gebruik van kunstmatige verlichting en daarmee draagt het bij aan het verminderen van de energiekosten. Er moet rekening gehouden worden met de positie van het gebouw ten opzichte van de zon, de grootte en vorm van de ramen. Goed geplande daglichttoetreding kan helpen om het binnenklimaat comfortabel en aangenaam te houden.

Brandveiligheid in de bouwfysica

Een brandveilig gebouw is veiliger en makkelijker te blussen in geval van een brand. Dit is van groot belang om het welzijn en de veiligheid van de mensen die in het gebouw wonen of werken te beschermen. Zo berekenen we onder andere de brandwerendheid van draag- en scheidingsconstructies en de opvang- en doorstroomcapaciteit van trappenhuizen.

Andere bouwfysische berekeningen die toegepast kunnen worden om te onderbouwen dat de in het Bouwbesluit voorgeschreven prestaties worden gerealiseerd zijn onder andere het berekenen van luchtvochtigheid, het warmte- en vochttransport en luchtcirculatie. 

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Albert zal snel contact met u opnemen.