In 2008 heeft de gemeente Breda als doel gesteld dat de gemeente in 2044 CO2-neutraal moest zijn. Via buurgemeente Etten-Leur, waar Pieter Klep als duurzaamheidscoördinator werkzaam is geweest bestond het contact met de gemeente Breda. In 2016 kwam de vraag of Pieter kon ondersteunen in het behalen van het doel.

Duurzame projecten bij de gemeente

Die hulp was de ondersteuning bij diverse projecten op het gebied van duurzaamheid. Zoals het begeleiden van een nul-op-de-meter-renovatie, het bijdragen aan subsidieaanvragen voor Europese samenwerkingsprojecten en input voor de milieumonitor.

De behoefte aan ondersteuning bleef bestaan en is zelfs gegroeid in de afgelopen jaren. Zo is er een energiedashboard ontwikkeld waarin een grote hoeveelheid data worden ontsloten ter ondersteuning aan de energietransitie. Inmiddels ondersteunen we de gemeente met de verduurzaming van de stadsverwarming, helpen we met het opstellen van wijkenergieplannen, nieuwbouwplannen en de omgevingswet met de focus op beleidsteksten en planregels om de energietransitie te versnellen in de gemeente. 

Hoe duurzaam is de gemeente nu?

De gemeente Breda monitort de voortgang van haar doelen jaarlijks. Hoewel versnelling noodzakelijk is om het doel van een CO2-neutraale gemeente in 2044 te behalen is het doel nog steeds haalbaar. Daarom ligt de focus de komende jaren extra op de energietransitie. Het personeelsbestand wordt uitgebreid om plannen te maken en uit te voeren. 

 

Feitjes en cijfers

  • 186.438 inwoners
  • 86.727 woningen
  • waarvan bijna 20% energielabel A of hoger heeft
  • 8,2% van al het energieverbruik in de gemeente is duurzaam opgewekt

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Pieter.