Warmtevisie

De warmtevisie is een visie waarin de gemeente aangeeft in welk tijdspad wijken van het aardgas afgaan en welke bronnen ze daarvoor in de plaats willen zetten. Warmtenetten zijn een veelgenoemd alternatief, soms grootschalig voor een hele wijk, maar ook op microniveau. Deze warmtevisies overstijgen de individuele aanpak. Ze overstijgen vaak ook de complexaanpak van de woningbouwcorporaties.

Wat we zien is dat gemeenten de bestaande wijken van een stad of dorp inkleuren en op wijkniveau een beleid kiezen. Vaak rekening houdend met verschillen tussen een jaren ’30 of jaren ’70 wijk, maar minder met de variatie aan gebouwen. De uitzonderingen moeten mee met de grote gemene deler en voor huur- en koopwoningen geldt dezelfde aanpak. 

Integrale wijkaanpak noodzakelijk

We zien een verandering ontstaan waarbij we integraal moeten kijken naar een wijk. Bouwkundig en installatietechnisch wordt er al gekeken hoe je een gebouw integraal moet aanpakken. Maar daar komen nu ook de huur-, koopwoningen, bedrijfspanden, bestaande infrastructuur en openbare ruimten bij. Dit betekent ook dat een maatwerkadvies de uitdaging van de omliggende panden en ruimte mee moet gaan nemen. Dat we als onderlegger de warmtevisie moeten pakken en niet het beleid van de woningcorporatie. Het beleid van de woningcorporatie komt daarmee in feite op de tweede plaats.

Beleid aanpassen naar 2050

We komen nog vaak woningcorporaties tegen die een beleid hebben gericht op labelverbetering of met een doorkijk van 5 à 10 jaar. De horizon verleggen naar 2050 en bijbehorende warmtevisie kan tot betere keuzes leiden voor de wijk. Als gemeenten vervolgens eisen dat er uitsluitend energieneutraal wordt gebouwd én energiecorporaties, wijkverenigingen en woningcorporaties elkaar opzoeken, komt de transitie in de gewenste versnelling.

Arjan Muil

Energietransitie en aardgasvrije wijken

Arjan is een professional op het gebied van energie en infra en vanaf het begin van zijn loopbaan actief met duurzame energie ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Zijn focus is een integrale benadering van projecten en het managen van het grensvlakken tussen techniek, financiële en juridische aspecten en de belangen van alle stakeholders.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Arjan zal snel contact met u opnemen.