Datagedreven verduurzaming

De samenwerking begon met het uitvoeren van meetdiensten en energie-inkoop. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een complete verduurzamingsaanpak waarin energie- en gebouwdata de basis vormen: van het voldoen aan de informatieplicht naar ambitieuze routekaarten, tussenbemetering en 100% energie-datacoverage.

Paris Proof routekaarten

Vandaag de dag maakt Cofinimmo gebruik van gedetailleerde Paris Proof routekaarten per gebouw middels de WEii-methodiek. Deze zijn ondergebracht in de Paris Proof Monitor waar alle duurzaamheidsdata en sturingsinformatie centraal worden bijgehouden. Gebouwinformatie, installaties, energieverbruiken en maatregelen (erkende en aanvullende) worden gecombineerd. Door deze duurzaamheidsdata beschikbaar te hebben en up-to-date te houden, kan Cofinimmo gebruikmaken van de portefeuilleaanpak informatieplicht die het rapporteren aanzienlijk makkelijker maakt.

Kennis en kunde verbinden

Deze samenwerking vraag om frequent contact, middels een vaste maandelijkse werkgroep. Het is daarin belangrijk om elkaars expertise, kennis en kunde te verbinden en benutten. Dit zorgt voor een maximale voortgang. De afstemming en opvolging van actiepunten is essentieel. 100% inzicht krijgen in het energieverbruik van een grote gebouwenportefeuille vraagt om korte lijnen en snel schakelen.

Marco Scheers (INNAX): “Het is mooi om te zien hoe je samen de verduurzaming kunt versnellen door echt als partners op te trekken. Door een focus op ambitie en inzicht is het gelukt een continu proces in te richten waarin Cofinimmo stap voor stap naar Paris Proof beweegt.”

Bob Aarts en Bas van de Sande (Cofinimmo): “Om te kunnen voldoen aan onze duurzame doelstellingen hebben we in INNAX een prettige samenwerkingspartner gevonden. De korte lijnen in de werkgroep resulteren in mooie resultaten voor de korte en lange termijn. De routekaarten dienen als mooie basis om te komen tot het gestelde einddoel in het 30³-project van Cofinimmo en Paris Proof.”

Over Cofinimmo

Al bijna 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,3 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 4,5 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Het 30³-project

Cofinimmo engageert zich al meer dan tien jaar voor een globaal ESG-beleid. Omwille van risico’s gegenereerd door klimaatverandering heeft Cofinimmo beslist om haar ambities inzake duurzaamheid te verhogen. Het strategisch denkproces in 2019 heeft geleid tot het ambitieuze in 2020 gelanceerde bedrijfsproject om de energie-intensiteit van de portefeuille met 30% (ten opzichte van het niveau van 2017) te verminderen tegen 2030 om zo 130 kWh/m² te bereiken (het 30³-project). Deze doelstelling werd vastgelegd volgens de science based targets-methode. De te leveren inspanningen die bijdragen tot de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, konden aldus geobjectiveerd worden. Het is volledig in lijn met de Klimaatakkoord van Parijs, afgesloten op COP21 en heeft zowel betrekking op de kantoren als op de zorgvastgoedsector, en op alle activiteiten die rechtstreeks door de vennootschap beheerd worden.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Marco.