Paris Proof Hogeschool

De CHE en INNAX opereren beiden in de Regio Foodvalley, een samenwerkingsverband tussen acht verschillende gemeentes in de Gelderse Vallei.

De Christelijke Hogeschool Ede was op zoek naar een manier om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. Door de samenwerking die al bestond tussen de school en INNAX door het geven van gastlessen en het plaatsen van stagairs was het een logische keuze om de vraag aan INNAX te stellen.

Een logische routekaart

We maken een strategisch huisvestingsplan met als stip op de horizon de klimaatdoelstelling in 2050. Door inzicht in het energieverbruik en de exploitatie van de gebouwen te creëren door het analyseren van meetdata is er een duidelijk startpunt.

Iedere maatregel die nu in het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) van de CHE staat gaan we omzetten naar een duurzame maatregel en deze maatregelen met inzicht vanuit data vormen tot hapklare verduurzamingsprojecten. Waarbij we altijd zoeken naar de win-win door de te verduurzamen het gebouw ook comfortabeler te maken, voor te bereiden op wisselend gebruik, op wet en regelgeving die op ons af gaat komen, maar ook te zorgen dat we alles dusdanig hebben voorbereid wanneer er een subsidiemogelijkheid komt.

Comfort versus kosten

In het onderwijs zien we steeds vaker de vraag naar meer comfort. De exploitatie van de onderwijsgebouwen hangt samen met een verhoogde comfortvraag en zorgt daardoor bijna altijd voor hogere exploitatiekosten. Terwijl onderwijsinstellingen liever geld uitgeven aan het verzorgen van het goed onderwijs. Daarbij rekening houdend met frisse lucht, verwarming in de winter, maar ook koeling in de steeds warmere zomers.

Verzuim, ziekte en uitval van leerkrachten én studenten hangt vaak samen met de kwaliteit van de lucht in een school. Er zijn in het onderwijs personele tekorten, leerkrachten stappen over naar een andere scholenstichting als daar het comfort wel op orde is bijvoorbeeld.

 

Feiten en cijfers

  • Nieuw- en verbouw schoolgebouw in 2014
  • Onderwijs met christelijke visie
  • Bijna 5000 studenten
  • Van MJOP naar DMJOP
  • Routekaarten naar Paris Proof

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Albert.